saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
2 2 -- -- - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

*Si no s'ocupen les places reservades per alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
3 2 Sense límit -- - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència
Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
3 2 Sense límit -- - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència
Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
4 1 -- -- - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (ETSE)
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

*Si no s'ocupen les places reservades per alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
3 2 -- -- - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència
Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
4 1 -- -- - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau en Enginyeria Informàtica (ETSE)
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

*Si no s'ocupen les places reservades per alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
2 2 --- 4 - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

*Si no s'ocupen les places reservades per alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
2 2 --- 4 - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

*Si no s'ocupen les places reservades per alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
2 2 --- 4 - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

*Si no s'ocupen les places reservades per alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.