saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 0 --- 60
2n 18 42 0 --- 60
3r --- 57 3 --- 60
4t --- 36 12 12 60
TOTALS 66 147 15 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
17244001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17244003 Física I 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17244005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17244007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17244101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
17244002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17244004 Física II 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17244006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
17244102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
17244009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6 Bàsica Senyals i Sistemes --
17244010 Programació 6 Bàsica Desenvolupament de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions --
17244011 Fonaments de Comunicacions I 6 Bàsica Senyals i Sistemes --
17244104 Xarxes de Dades i Internet 6 Obligatòria    
17244105 Electrònica Digital 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
17244106 Infraestructures per al Big Data 6 Obligatòria    
17244107 Electrònica Analògica 5 Obligatòria    
17244108 Fonaments de Comunicacions II 6 Obligatòria    
17244109 Laboratori de Telecomunicacions 3 Obligatòria    
17244110 Transmissió i Propagació d'Ones 5 Obligatòria    
17244111 Enginyeria de Radiofreqüència 5 Obligatòria    

3r curs

Assignatures a cursar segons l'especialitat elegida: Sistemes de Telecomunicació o Telemàtica:

  • Pels estudiants de l'especialitat en Sistemes de Telecomunicació:
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244112 Comunicacions Digitals 6 Obligatòria
17244113 Tractament Digital del Senyal 6 Obligatòria
17244116 Emissors i Receptors 6 Obligatòria
17244117 Microcontroladors i Sistemes Embedded 6 Obligatòria
17244119 Antenes i Radiopropagació 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17244114 Serveis Multimèdia 6 Obligatòria
17244115 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 Obligatòria
17244118 Sensors i Instrumentació 4.5 Obligatòria
17244120 Telefonia i Comunicacions Mòbils 6 Obligatòria
17244121 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 4.5 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
  • Pels estudiants de l'especialitat en Telemàtica:
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244112 Comunicacions Digitals 6 Obligatòria
17244113 Tractament Digital del Senyal 6 Obligatòria
17244122 Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa 6 Obligatòria
17244124 Modelització de Xarxes 6 Obligatòria
17244125 Enginyeria de Llocs Web 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17244114 Serveis Multimèdia 6 Obligatòria
17244115 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 Obligatòria
17244123 Seguretat en Xarxes 6 Obligatòria
17244126 Sistemes Telemàtics Distribuïts 6 Obligatòria
17244127 Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 3 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa

4t curs

Assignatures a cursar segons l'especialitat elegida: Sistemes de Telecomunicació o Telemàtica:

  • Pels estudiants de l'especialitat en Sistemes de Telecomunicació
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244128 Projectes de Telecomunicacions 6 Obligatòria
17244129 Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions 3 Obligatòria
17244130 Disseny de Xarxes 6 Obligatòria
17244132 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils 3 Obligatòria
17244134 Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon quadrimestre
17244131 Innovació i Emprenedoria 6 Obligatòria
17244133 Telemedicina 3 Obligatòria
17244135 Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat Electromagnètica 3 Obligatòria
17244301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular-se en l'assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau
  • Pels estudiants de l'especialitat en Telemàtica
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17244128 Projectes de Telecomunicacions 6 Obligatòria
17244129 Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions 3 Obligatòria
17244130 Disseny de Xarxes 6 Obligatòria
17244137 Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mòbils 3 Obligatòria
17244138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon quadrimestre
17244131 Innovació i Emprenedoria 6 Obligatòria
17244136 Gestió de Xarxes 6 Obligatòria
17244301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular-se en l'assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau