saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17234005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques
17234007 Àlgebra Lineal  6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
17234006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17234008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
17234102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria  

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre 
17234001 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica
17234013 Física 6 Bàsica  
17234101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17234002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17234131 Fonaments de Programació II 6 Obligatòria  

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17234107 Computadors 6 Obligatòria
17234114 Programació 6 Obligatòria
17234116 Metodologies de la Programació 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17234108 Estructura de Computadors 6 Obligatòria
17234115 Estructures de Dades 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17234009 Matemàtica Discreta I 6 Bàsica Matemàtiques
17234011 Estadística 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
17234010 Matemàtica Discreta II 6 Bàsica Matemàtiques 
17234112 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria  
17234103 Bases de Dades 6 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17234104 Interacció Persona-Ordinador 6 Obligatòria
17234113 Estructura de Sistemes Operatius 6 Obligatòria
17234118 Xarxes de Dades 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 Obligatòria
17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17234109 Arquitectura de Computadors 6 Obligatòria
17234117 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17234106 Sistemes Distribuïts 6 Obligatòria
17234110 Llenguatges Formals 6 Obligatòria
17234120 Seguretat en Xarxes 6 Obligatòria

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17234111 Projectes de Sistemes Informàtics 6 Obligatòria
Obligatòries Opcionals: Enginyeria de Software
17234123 Sistemes Oberts 6 Obligatòria
17234124 Sistemes de Temps Real 6 Obligatòria
Obligatòries Opcionals: Computació
17234127 Compiladors 6 Obligatòria
17234128 Intel·ligència Artificial 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre

Obligatòries Opcionals: Enginyeria de Software

17234121 Sistemes de Comerç Electrònic 6 Obligatòria
17234122 Sistemes d'Informació en les Organitzacions 6 Obligatòria
Obligatòries Opcionals: Computació
17234129 Computació Paral·lela i Massiva 6 Obligatòria
17234130 Visió per Computador 6 Obligatòria

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 6 Optativa
Obligatòries Opcionals: Enginyeria de Software
17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades 6 Obligatòria
Obligatòries Opcionals: Computació
17234126 Modelització i Visualització 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17224301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives  6 Optativa

(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.