saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia i Ordenació del Territori (2009): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL (30 crèdits)
Codi Assignatura ECTS
21214203 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i de Paisatge 3
21214204 Agendes 21 i Plans Estratègics 3
21214205 Mobilitat i Transport 3
21214206 Programes i Projectes Europeus 3
21214207 Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística 3
21214208 Pràctica de la Planificació Territorial Urbanística 3
21214209 Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial 3
21214210 Pràctica de la Planificació del Desenvolupament Territorial 3
21214211 Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Naturals 3
21214212 Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Humans 3
21214217 Avaluació d'Impacte Ambiental 3
21214218 Anàlisi de Riscos 3
21214221 Temes Clau en Geografia I 3
21214222 Treball de Camp I 3
21214266 Temes Clau en Geografia II 3
21214267 Treball de Camp II 3
Menció: EN CANVI CLIMÀTIC I MEDI AMBIENT (30 crèdits)
Codi Assignatura ECTS
21214203 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i de Paisatge 3
21214204 Agendes 21 i Plans Estratègics 3
21214211 Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Naturals 3
21214212 Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Humans 3
21214213 Anàlisi de la Variabilitat i Canvi Climàtic: Tècniques Bàsiques 3
21214214 Anàlisi de la Variabilitat i Canvi Climàtic: Tècniques Multivariants 3
21214215 Eines per a l'Anàlisi Climàtica 3
21214216 Qualitat de Dades Climàtiques 3
21214217 Avaluació d'Impacte Ambiental 3
21214218 Anàlisi de Riscos 3
21214219 Medi Ambient I: Conceptes Bàsics 3
21214220 Medi Ambient II: Problemes Ambientals 3
21214221 Temes Clau en Geografia I 3
21214222 Treball de Camp I 3
21214266 Temes Clau en Geografia II 3
21214267 Treball de Camp II 3
Menció: EN GEOGRAFIA DEL TURISME. GESTIÓ DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES (30 crèdits)
Codi Assignatura ECTS
21214245 Espais i Recursos Turístics                                               6
21214246 Geografia de les Destinacions Turístiques 6
21214247 Fonaments del Turisme Cultural 6
21214248 Polítiques i Gestió Pública del Turisme 6
21214249 Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques 6
21214250 Organització i Gestió de les Destinacions Turístiques 6
21214251 Taller de Disseny de Productes Turístics 6
Menció: EN HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART (30 crèdits) Aquesta menció s'imparteix a la Facultat de Lletres - Campus Catalunya
Codi Assignatura ECTS
21214252 Història Antiga                                          6
21214253 Història Medieval 6
21214254 Història Moderna 6
21214255 Història Contemporània 6
21214256 Història d'Europa 6
21214257 Història Moderna d'Espanya 6
21214258 Món Actual 6
21214259 Història Econòmica Contemporània 6
21214260 Art Clàssic 6
21214261 Art Gòtic 6
21214262 Art del Renaixement 6
21214263 Art del Segle XIX 6
21214264 Art del Segle XX 6
21214265 Història de les Estructures Polítiques 6