saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Finances i Comptabilitat

Branca: ciències socials i jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 12 --- --- --- 72
2n --- 72 --- --- --- 72
3r --- 54 18 --- --- 72
4t --- 30 --- 24 (Obligatòria) 6+6 66
TOTALS 60 168 18 24 12 282

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
16904001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16904004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16904007 Estadística I 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
16904008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16904010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16904127 Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
16904002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16904003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16904005 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16904006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16904009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16904128 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16904101 Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria
16904102 Comptabilitat Financera Superior 6 Obligatòria
16904103 Direcció d'Operacions  6 Obligatòria
16904104 Gestió de la Qualitat 6 Obligatòria
16904105 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
16904106 Microeconomia 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
16904107  Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria
16904108 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16904109 Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria
16904110 Estadística II 6 Obligatòria
16904111 Fonaments dels Mercats Financers  6 Obligatòria
16904112 Macroeconomia 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16904113 Direcció Estratègica 6 Obligatòria
16904114 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16904115 Economia Mundial 6 Obligatòria
16904116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria
16904117 Mercats i Actius Financers I 6 Obligatòria
16904118  Valoració d'Actius Financers  6 Obligatòria
Segon quadrimestre   
16904119 Comptabilitat de Gestió  6 Obligatòria
16904120  Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria
16904121  Tècniques de Decisió Empresarial  6 Obligatòria 
  Optatives 18 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16904301 Treball de Fi de Grau I (Grau Finances i Comptabilitat) (*) 6 Obligatòria
16904302 Treball de Fi de Grau II (Grau Administració i Direcció d’Empreses) (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer quadrimestre
16904122 Auditoria  6 Obligatòria
16904129 Anàlisi de Dades Financeres 6 Obligatòria
16904124  Fiscalitat  6 Obligatòria
16904125  Mercats i Actius Financers II  6 Obligatòria
16904126  Planificació Econòmica i Financera  6 Obligatòria
Segon quadrimestre
16904401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.   

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
16904001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16904004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16904007 Estadística I 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
16904008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16904010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16904127 Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
16904002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16904003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16904005 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16904006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16904009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16904128 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16904101 Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria
16904102 Comptabilitat Financera Superior 6 Obligatòria
16904103 Direcció d'Operacions  6 Obligatòria
16904104 Gestió de la Qualitat 6 Obligatòria
16904105 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
16904106 Microeconomia 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
16904107  Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria
16904108 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16904109 Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria
16904110 Estadística II 6 Obligatòria
16904111 Fonaments dels Mercats Financers  6 Obligatòria
16904112 Macroeconomia 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16904113 Direcció Estratègica 6 Obligatòria
16904114 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16904115 Economia Mundial 6 Obligatòria
16904116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria
16904117 Mercats i Actius Financers I 6 Obligatòria
16904118  Valoració d'Actius Financers  6 Obligatòria
Segon quadrimestre   
16904119 Comptabilitat de Gestió  6 Obligatòria
16904120  Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria
16904121  Tècniques de Decisió Empresarial  6 Obligatòria 
  Optatives 18 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16904301 Treball de Fi de Grau I (Grau Finances i Comptabilitat) (*) 6 Obligatòria
16904302 Treball de Fi de Grau II (Grau Administració i Direcció d'Empreses) (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer quadrimestre
16904122 Auditoria  6 Obligatòria
16904123  Ciutadania 6 Obligatòria
16904124  Fiscalitat  6 Obligatòria
16904125  Mercats i Actius Financers II  6 Obligatòria
16904126  Planificació Econòmica i Financera  6 Obligatòria
Segon quadrimestre
16904401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.