saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Dret (2014)

Branca: ciències socials i jurídiques
Àmbit: ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme

Continguts (itinerari a temps complet)

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 66 14 --- --- 80
2n 36 33 --- --- 69
3r 6 64 --- --- 70
4t --- 64 --- --- 64
--- 59 --- 6+6 71
--- --- 24 (Obligatòria) --- 24
TOTALS 108 234 24 12 378

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia   Àmbit de coneixement
Primer quadrimestre  
16964002 Dret Romà 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques
16964108 Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria    
16964004 Habilitats del Jurista 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques
16964005 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16964006 Matemàtiques I 6 Bàsica   Matemàtiques i Estadística
16964007 Història del Dret 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques
16964011 Teoria del Dret 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques
Segon quadrimestre  
16964001 Constitució i Sistema de Fonts 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques
16964008 Ciència Política 6 Bàsica    Dret i Especialitats Jurídiques
16964009 Comptabilitat Financera 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16964101 Dret Internacional Públic 8 Obligatòria    
16964012 Matemàtiques II 6 Bàsica   Matemàtiques i Estadística
16964013 Organització d'Empreses 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia   Àmbit de coneixement
Primer quadrimestre  
16964102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 Obligatòria    
16964014 Estadística I 6 Bàsica   Matemàtiques i Estadística
16964015 Introducció al Dret Processal 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques
16964016 Introducció a la l'Economia 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16964103 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria    
16964104 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
16964105 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques  4 Obligatòria    
16964106 Drets Fonamentals 5 Obligatòria    
16964107 Estadística II 6 Obligatòria    
16964017 Macroeconomia 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16964018 Part General del Dret Civil 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques
16964003 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia   Àmbit de coneixement
Primer quadrimestre  
16964112 Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria    
16964109 Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria    
16964110 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria    
16964111 Direcció d'Operacions 6 Obligatòria    
16964113 Microeconomia 6 Obligatòria    
16964135 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre    
16964114 Dret Penal: Part General 8 Obligatòria    
16964115 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 Obligatòria    
16964116 Dret d'Obligacions i Contractes 6 Obligatòria    
16964117 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 Obligatòria    
16964010 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16964118 Dret Comparat 3 Obligatòria
16964119 Dret de Família 4 Obligatòria
16964120 Dret Financer 6 Obligatòria
16964121 Drets Reals 6 Obligatòria
16964122 Dret Mercantil: l'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 Obligatòria
16964123 Dret Processal Civil 7 Obligatòria
Segon quadrimestre  
16964125 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria
16964126 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16964127 Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria
16964129 Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria
16964130 Tècniques de Decisió Empresarial 6 Obligatòria

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16964302 Treball de Fi de Grau II (Grau Administració i Direcció d'Empreses) (*) 6 Obligatòria
Primer quadrimestre
16964131 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria 
16964132 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 Obligatòria 
16964133 Dret de Successions 5 Obligatòria 
16964134 Economia Mundial 6 Obligatòria 
16964136 Sistema Tributari 7 Obligatòria 
16964124 Direcció Estratègica 6 Obligatòria 
Segon quadrimestre  
16964137 Dret Internacional Privat 8 Obligatòria 
16964138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 Obligatòria 
16964139 Dret Processal Penal 3 Obligatòria 
16964128 Filosofia del Dret 3 Obligatòria 
16964301 Treball de Fi de Grau I (Grau Dret) (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

6è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16964401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències Jurídiques

Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa

Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat de Ciències Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 66 14 --- --- 80
2n 36 33 --- --- 69
3r 6 64 --- --- 70
4t --- 76 --- --- 76
--- 59 --- 6+6 71
--- --- 24 (Obligatòria) --- 24
TOTALS 108 246 24 12 390

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
16914002 Dret Romà 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914141 Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria    
16914004 Habilitats del Jurista 6 Bàsica Habilitats del Jurista --
16914005 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16914006 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16914007 Història del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914011 Teoria del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon quadrimestre  
16914001 Constitució i Sistema de Fonts 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914008 Ciència Política 6 Bàsica  Ciència Política Ciències Socials i Jurídiques
16914009 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16914101 Dret Internacional Públic 8 Obligatòria    
16914012 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16914013 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia    
Primer quadrimestre  
16914102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 Obligatòria    
16914014 Estadística I 6 Bàsica    
16914015 Introducció al Dret Processal 6 Bàsica    
16914016 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica    
16914103 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria    
16914104 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
16914017 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica    
16914105 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques  4 Obligatòria    
16914106 Drets Fonamentals 5 Obligatòria    
16914107 Estadística II 6 Obligatòria    
16914018 Part General del Dret Civil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914019 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
16914142 Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria    
16914109 Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria    
16914110 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria    
16914111 Direcció d'Operacions 6 Obligatòria    
16914112 Gestió de la Qualitat 6 Obligatòria    
16914113 Microeconomia 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre    
16914114 Dret Penal: Part General 8 Obligatòria    
16914115 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 Obligatòria    
16914116 Dret d'Obligacions i Contractes 6 Obligatòria    
16914117 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 Obligatòria     
16914020 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16914118 Dret Comparat 3 Obligatòria
16914119 Dret de Família 4 Obligatòria
16914120 Dret Financer 6 Obligatòria
16914121 Drets Reals 6 Obligatòria
16914122 Dret Mercantil: l'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 Obligatòria
16914123 Dret Processal Civil 7 Obligatòria
Segon quadrimestre  
16914124 Direcció Estratègica 6 Obligatòria
16914125 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria
16914126 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16914127 Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria
16914128 Macroeconomia 6 Obligatòria
16914129 Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria
16914130 Tècniques de Decisió Empresarial 6 Obligatòria

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16914302 Treball de Fi de Grau II (Grau Administració i Direcció d'Empreses) (*) 6 Obligatòria
Primer quadrimestre
16914131 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria 
16914132 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 Obligatòria 
16914133 Dret de Successions 5 Obligatòria 
16914134 Economia Mundial 6 Obligatòria 
16914135 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria 
16914136 Sistema Tributari 7 Obligatòria 
Segon quadrimestre  
16914137 Dret Internacional Privat 8 Obligatòria 
16914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 Obligatòria 
16914139 Dret Processal Penal 3 Obligatòria 
16914140 Filosofia del Dret 3 Obligatòria 
16914301 Treball de Fi de Grau I (Grau Dret) (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

6è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16914401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències Jurídiques

Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa

Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat de Ciències Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 66 14 --- --- 80
2n 36 33 --- --- 69
3r 6 64 --- --- 70
4t --- 76 --- --- 76
--- 59 --- 6+6 71
--- --- 24 (Obligatòria) --- 24
TOTALS 108 246 24 12 390

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
16914002 Dret Romà 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914141 Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria    
16914004 Habilitats del Jurista 6 Bàsica Habilitats del Jurista --
16914005 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16914006 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16914007 Història del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914011 Teoria del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon quadrimestre  
16914001 Constitució i Sistema de Fonts 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914008 Ciència Política 6 Bàsica  Ciència Política Ciències Socials i Jurídiques
16914009 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16914101 Dret Internacional Públic 8 Obligatòria    
16914012 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16914013 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
16914102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 Obligatòria    
16914014 Estadística I 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
16914015 Introducció al Dret Processal 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914016 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16914103 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria    
16914104 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
16914017 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16914105 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques  4 Obligatòria    
16914106 Drets Fonamentals 5 Obligatòria    
16914107 Estadística II 6 Obligatòria    
16914018 Part General del Dret Civil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16914019 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
16914108 Ciutadania(*) 6 Obligatòria    
16914109 Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria    
16914110 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria    
16914111 Direcció d'Operacions 6 Obligatòria    
16914112 Gestió de la Qualitat 6 Obligatòria    
16914113 Microeconomia 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre    
16914114 Dret Penal: Part General 8 Obligatòria    
16914115 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 Obligatòria    
16914116 Dret d'Obligacions i Contractes 6 Obligatòria    
16914117 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 Obligatòria     
16914020 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
(*) Aquesta assignatura està extingida en aquest pla d'estudis. Si necessites més informació contacta amb el coordinador/a del doble grau.

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16914118 Dret Comparat 3 Obligatòria
16914119 Dret de Família 4 Obligatòria
16914120 Dret Financer 6 Obligatòria
16914121 Drets Reals 6 Obligatòria
16914122 Dret Mercantil: l'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 Obligatòria
16914123 Dret Processal Civil 7 Obligatòria
Segon quadrimestre  
16914124 Direcció Estratègica 6 Obligatòria
16914125 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria
16914126 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16914127 Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria
16914128 Macroeconomia 6 Obligatòria
16914129 Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria
16914130 Tècniques de Decisió Empresarial 6 Obligatòria

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16914302 Treball de Fi de Grau II (Grau Administració i Direcció d'Empreses) (**) 6 Obligatòria
Primer quadrimestre
16914131 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria 
16914132 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 Obligatòria 
16914133 Dret de Successions 5 Obligatòria 
16914134 Economia Mundial 6 Obligatòria 
16914135 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria 
16914136 Sistema Tributari 7 Obligatòria 
Segon quadrimestre  
16914137 Dret Internacional Privat 8 Obligatòria 
16914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 Obligatòria 
16914139 Dret Processal Penal 3 Obligatòria 
16914140 Filosofia del Dret 3 Obligatòria 
16914301 Treball de Fi de Grau I (Grau Dret) (**) 6 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

6è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16914401 Pràctiques Acadèmiques Externes (***) 24 Obligatòria
(***) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències Jurídiques

Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa

Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat de Ciències Jurídiques