saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Educació Infantil i en Educació Primària amb menció d'Anglès (Campus Terres de l’Ebre)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 21 -- -- -- 81
2n 42 30 3 -- -- 75
3r -- 48 6 21 (obligatòria) -- 75
4t -- 30 24 21 (obligatòria) -- 75
-- -- -- 42 (obligatòria) 18 60
TOTALS 102 129 33 84 18 366

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual    
11914001 Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
11914002  Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11914003   Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
11914004   Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques
11914111  Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Musical, Visual i Plàstica 12 Obligatòria    
11914112  Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física I 9 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual    
11914005 Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11914006 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 12 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11914007 Infància, Salut i Alimentació 12 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11914008 L’Escola d’Educació Infantil 6 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11914009   Dificultats d'Aprenentatges i Trastorns del Desenvolupament 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
11914101   Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I 6 Obligatòria    
11914102   Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I 6 Obligatòria    
11914103  Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6 Obligatòria    
11914110  Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I 12 Obligatòria    
11914201 Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I 3 Optativa    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11914104 Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12 Obligatòria
11914105 Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II 6 Obligatòria
11914106 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11914108 Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11914109 Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12 Obligatòria
11914114 Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física II 6 Obligatòria
11914401 Practicum I (*) (Grau en Educació Infantil) 21 Obligatòria
11914202 Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11914107 Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i Lecto-escriptura III 9 Obligatòria
11914113 Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6 Obligatòria
11914115 Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6 Obligatòria
11914116 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 9 Obligatòria
11914402 Pràctiques Externes I (*) (Grau en Educació Primària) 21 Obligatòria
11914203 Competència Comunicativa Oral i Cultural Popular 12 Optativa
11914204 Didàctica de la Llengua Estrangera 6 Optativa
11914205 Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera 6 Optativa

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11914403 Pràcticum II (*) (Grau en Educació Infantil) 21 Obligatòria
11914404 Pràctiques Externes II (*) (Grau en Educació Primària) 21 Obligatòria
11914301 Treball de Fi de Grau I (Grau en Educació Infantil) ** (*) 9 Obligatòria
11914302 Treball de Fi de Grau II (Grau en Educació Primària) ** (*) 9 Obligatòria

** Per poder matricular les assignatures de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(*) Consulteu els prerequisits del pla