saltar al contingut principal
Cercar
URV

Dobles graus amb diferent coeficient d'estructura docent

1r curs

Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer Quadrimestre
17914002 Matemàtiques 9 B
17914003 Estadística 6 B
17914004 Biologia 6 B
17914009 Fonaments de Programació I 6 C
17914014 Química I 6 B
17914017 Física I 3 B
Segon Quadrimestre
17914018 Física II 6 B
17914006 Biologia Cel·lular 6 B
17914007 Genètica 6 B
17914008 Bioquímica 6 B
17914010 Fonaments de Computadors 6 C
17914015 Química II 6 B
17914016 Fonaments de Programació II 6 C
2n curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer Quadrimestre
17914102 Química Orgànica 6 B
17914105 Enzimologia 6 B
17914106 Estructura i Funció de Biomolècules 6 B
17914107 Biologia Animal i Vegetal 6 B
17914112 Computadors 6 C
17914113 Programació 6 C
Segon Quadrimestre
17914011 Anàlisi Matemàtica II 6 C
17914103 Expressió i Replicació Gèniques 6 B
17914104 Bioinformàtica 6 B
17914108 Termodinàmica i Cinètica 4 B
17914109 Cultius Cel·lulars 4 B
17914110 Química Analítica Instrumental 4 B
17914111 Enginyeria Bioquímica 6 B
17914114 Estructura de Computadors 6 C
17914115 Estructura de Dades 6 C
3r curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer Quadrimestre
17914101 Microbiologia 6 B
17914116 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 B
17914118 Immunologia 6 B
17914120 Genètica Mol·lecular 6 B
17914121 Tecnologia del ADN Recombinant 6 B
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6 B
17914012 Matemàtica Discreta I 6 C
Segon Quadrimestre
17914117 Biologia Molecular de Sistemes 6 B
17914119 Metabolisme de Microorganismes 6 B
17914122 Enginyeria de Bioreactors 4 B
17914123 Processos de Separació i Purificació 4 B
17914124 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 B
17914125 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 B
17914127 Anglès Tècnic 6 C
17914128 Fonaments de Sistemes Operatius 6 C
4t curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer Quadrimestre
17914129 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 B
17914131 Metodologies de la Programació 6 C
17914133 Arquitectura de Computadors 6 C
17914134 Estructura de Sistemes Operatius 6 C
17914135 Interacció Persona-Ordinador 6 C
17914136 Tècniques Avançades de Programació 6 C
17914137 Xarxa de Dades 6 C
Segon Quadrimestre
17914130 Processos i Productes Biotecnològics 3 B
17914013 Matemàtica Discreta II 6 C
17914132 Bases de Dades 6 C
17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 C
17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 C
17914140 Llenguatges Formals 6 C
17914141 Seguretat de Xarxes 6 C
17914142 Sistemes Distribuïts 6 C
5è curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer Quadrimestre
17914143 Projectes de Sistemes Informàtics 6 C
Segon Quadrimestre
17914301 Treball de Fi de Grau I (Grau Enginyeria Informàtica) 12 C
17914302 Treball de Fi de Grau II (Grau Biotecnologia) 9 B
17914401 Pràctiques Externes 12 B
Obligatòries Opcionals: Enginyeria del Software
Codi Assignatura ECTS Coeficient
17914146 Sistemes Oberts (1Q) 6 B
17914147 Sistemes de Temps Real (1Q) 6 B
17914148 Aplicacions Mòbils i Encastades (1Q) 6 B
17914144 Sistemes de Comerç Electrònic (2Q) 6 B
17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions (2Q) 6 B
Obligatòries Opcionals: Computació
17914149 Modelització i Visualització (1Q) 6 B
17914150 Compiladors (1Q) 6 B
17914151 Intel·ligència Artificial (1Q) 6 B
17914152 Computació Paral·lela i Massiva (2Q) 6 B
17914153 Visió per Computador (2Q) 6 B

1r curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer quadrimestre
16924007 Àlgebra Lineal 6 A
16924005 Anàlisi Matemàtica I 6 A
16924013 Física 6 C
16924001 Fonaments de Programació I 6 C
16924010 Dret Mercantil 6 A
16924008 Introducció a la Comptabilitat 6 A
Segon quadrimestre
16924002 Fonaments de Computadors 6 C
16924102 Fonaments de Programació II 6 C
16924006 Anàlisi Matemàtica II 6 A
16924009 Comptabilitat Financera 6 A
16924003 Organització d'Empreses 6 A
16924012 Principis d'Economia Aplicada 6 A
2n curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer quadrimestre
16924014 Estadística I 6 A
16924004 Introducció a la Microeconomia 6 A
16924107 Comportament Organitzatiu 6 A
16924108 Direcció d'Operacions 6 A
16924104 Fonaments de Màrqueting 6 A
16924113 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 A
Segon quadrimestre
16924015 Introducció a la Macroeconomia 6 A
16924106 Ciutadania 6 A
16924109 Direcció de Recursos Humans 6 A
16924124 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 A
16924119 Sociologia de l'Empresa 6 A
16924101 Direcció Financera: Inversió 6 A
3r curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer quadrimestre
16924122 Arquitectures per Aplicacions en Xarxa 6 C
16924125 Enginyeria de Llocs Web 6 A
16924114 Programació 6 C
16924118 Xarxes de Dades 6 A
16924011 Estadística 6 A
Segon quadrimestre
16924103 Bases de Dades 6 A
16924105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 C
16924127 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 A
16924115 Estructures de Dades 6 C
16924112 Fonaments de Sistemes Operatius 6 C
16924123 Seguretat en Xarxes 6 A
4t curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Anual
16924301 Treball de Fi de Grau I (Grau Administració i Direcció d'Empreses)  6 A
Primer quadrimestre
16924110 Direcció Estratègica 6 A
16924128 Direcció Financera: Finançament 6 A
16924129 Economia Mundial 6 A
16924111 Gestió de la Qualitat 6 A
16924116 Ivestigació de Mercats i Aplicacions 6 A
16924131 Microeconomia 6 A
Segon quadrimestre
16924117 Comptabilitat de Gestió 6 A
16924120 Fiscalitat 6 A
16924130 Macroeconomia 6 A
16924132 Tècniques de Decisió Empresarial 6 A
5e curs
Codi Assignatura ECTS Coeficient
Primer quadrimestre
16924138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6 C
16924134 Tècniques Avançades de Programació 6 C
16924121 Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web 6 C
16924126 Base de Dades Avançades 6 C
16924135 Computació Ubiqua 6 C
16924401 Pràctiques Externes 24 A
Segon quadrimestre
16924302 Treball de Fi de Grau II (Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils)  12 C