saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa Aprofundiments


Aprofundiments és una activitat organitzada per l'Oficina de l'Estudiant i l'Institut de Ciències de l'Educació que ofereix formació al professorat de secundària sobre els coneixements i la recerca generats en les diferents disciplines acadèmiques.

Oferta de cursos GRATUÏTS Juliol del 2022


 • Economia social i cooperativisme
  • Objectius:
   • Apropar al professorat de secundària conceptes bàsics sobre l'economia social i solidària (ESS), les finances ètiques i el cooperativisme.
   • Conèixer el context de l'ESS, els seus principis i l'impacte que genera en els territoris.
   • Mostrar exemples pràctics i recursos didàctics que permetin apropar l'Economia social i cooperativa als estudiants de secundària.
  • Especialitat del professorat participant: Batxillerat d'Humanitats i Ciències socials, Cicles formatius de Grau Superior: Administració i finances, Assistència a la direcció, Comerç internacional, Màrqueting i publicitat, Gestió de vendes i espais comercials. Ampliar: Altres cicles formatius de grau mitjà i superior amb interès per l'emprenedoria i l'economia social i solidària.
  • Activitat reconeguda pel Departament d'Educació a través de l'ICE URV amb una certificació de 30 hores (codi 7000240021)
  • Programa
  • Inscripció (Cal posar el codi del curs)

 • Introducció a WIMS, una eina per a la docència virtual i l'adaptació curricular
  • Es tracta de donar a conèixer una eina TIC creada per generar exercicis amb diferents nivells d'aleatorietat. Està pensada per adaptar la dificultat dels exercicis a les necessitats de cada alumne. Facilita molt la feina de generar exercicis, així com el seguiment del treball de l'alumne i l'avaluació. Disposa d'una col·lecció molt gran d'activitats de matemàtiques, física, química, llengua, biologia, idiomes, etc.      
  • Especialitat del professorat participant: cap
  • Activitat reconeguda pel Departament d'Educació a través de l'ICE URV amb una certificació de 30 hores (codi 7000200021)
  • Avaluació: creació d'una classe personal amb l'eina TIC
  • Programa
  • Inscripció (Cal posar el codi del curs)

 • WIMS, una eina per a la docència virtual i l'adaptació curricular. Creació de continguts. 
  • Aprendre a generar continguts al servidor WIMS. Adaptació d'exercicis existents, generació d'exercicis en nivell guiat i en nivell expert. També gestionar els diferents nivells de dificultat que podem assignar als exercicis perquè l'alumne gestioni el seu aprenentatge. 
  • Especialitat del professorat participant: Matemàtiques, Física, Química, Informàtica i Tecnologia
  • Activitat reconeguda pel Departament d'Educació a través de l'ICE URV amb una certificació de 30 hores (codi 7000210021)
  • Avaluació: creació d'una classe personal amb l'eina TIC
  • Programa
  • Inscripció

 • Com elaborar, tutoritzar i avaluar el TdR en batxillerat
  • Idioma: castellà
  • L'objectiu d'aquest curs és oferir al professorat de secundària de totes les àrees -especialment al professorat vinculat a l'àmbit de llengua i literatura espanyoles- una sèrie de directrius metodològiques que garanteixin la correcta elaboració i tutorització del treball de recerca (TdR) i que facilitin el treball del professor en aquesta tasca. El treball de recerca és una tasca complexa que implica alumnat i professorat i els enfronta a problemes no sempre fàcils d'abordar. La clau per a un bon treball de recerca no són únicament els resultats de la recerca sinó com s'hi ha arribat utilitzant les competències adquirides durant el batxillerat. Sistematitzar les tasques que s'han de dur a terme en l'elaboració del treball de recerca i "professionalitzar" la tasca de tutorització és, per tant, necessari.
  • Especialitat del professorat participant: cap
  • Activitat reconeguda pel Departament d'Educació a través de l'ICE URV amb una certificació de 30 hores (codi 7000220021)
  • Avaluació: treball de síntesi sobre els temes treballats
  • Programa
  • Inscripció (Cal posar el codi del curs)

 • Eines per a la introducció de la perspectiva de gènere en la docència
  • Idioma: castellà
  • L'objectiu d'aquest curs és oferir al professorat de secundària de totes les àrees -tot i que especialment a aquells vinculats a l'àmbit de la llengua i la literatura espanyoles- una sèrie de directrius per introduir la perspectiva de gènere en la seva docència.
  • Introduir la perspectiva de gènere en la docència significa sotmetre els diferents aspectes que la componen a una anàlisi reflexiva que identifiqui possibles biaixos de gènere i els elimini. Tot i l'augment significatiu dels estudis de gènere i de les investigacions en aquest àmbit, i encara que la legislació advoqui tant per incloure com per fomentar a tots els nivells educatius la perspectiva de gènere, la realitat educativa demostra que a nivell docent no existeix una oferta proporcionada amb la quantitat de recerca desenvolupada i amb els requisits legals existents. La manca de concreció sobre mesures i accions específiques per a la implementació de les normatives vigents en complica l'aplicació per part dels docents. La inclusió de la perspectiva de gènere depèn de la seva concreció en la varietat de tasques que es duen a terme en la docència d'una assignatura: la selecció dels exemples, els models i les teories que expliquen els fenòmens, l'organització del temari i del programa de l'assignatura, formes d'avaluació, tipus de sessió expositiva, etc. Per tot això cal disposar de bones pràctiques que facilitin la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència.
  • Activitat reconeguda pel Departament d'Educació a través de l'ICE URV amb una certificació de 30 hores (codi 7000230021)
  • Avaluació: treball de síntesi sobre els temes treballats
  • Programa
  • Inscripció (Cal posar el codi del curs)

 • Eines de la teràpia Gestalt per al professorat del Departament d’Educació
  • L’objectiu d’aquest curs és aplicar en la pràctica educativa els principis i actitud de la teràpia Gestalt.
  • Continguts:
   • Eines per connectar i fer connectar amb l’aquí i ara; atenció plena.
   • L’actitud gestàltica: adonar-se’n
   • El model de comunicació gestàltica
   • Autoconcepte i polaritats
   • Introducció al cicle de l’experiència
   • Atenent els meus patrons relacionals, de d’on i com em vinculo?
   • Eines gestàltiques a l’aula
   • Pràctica gestàltica de grup.
  • Activitat reconeguda pel Departament d'Educació a través de l'ICE URV amb una certificació de 30 hores (codi 7000250021)
  • Avaluació: realització d’una activitat individual i d’una activitat grupal per a la integració dels aprenentatges del taller.
  • Programa
  • Inscripció (Cal posar el codi del curs)