saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Grup de Recerca d'Indústria i Territori


Grup de Recerca d'Indústria i Territori

Paraules Clau / Keywords
 • Demografia empresarial
 • Dinàmica industrial
 • Economia industrial
 • Eficiencia econòmica
 • Turisme sostenible
Linies de Recerca / Research lines
 • Anàlisi de l'eficiència en el sistema portuari
 • Avaluació de les polítiques de promoció turística
 • Avaluació de polítiques públiques
 • Barreres internes i externes al creixement empresarial
 • Creixement d'empreses, turbulència i models estocàstics
 • Demografia empresarial i estructura de mercat
 • Determinants de la supervivència empresarial
 • Dinàmica empresarial turística
 • Estacionalitat i mercats turístics
 • Impacte econòmic dels equipaments turístics
 • Incidència de les externalitats sobre el sistema econòmic
 • Innovació i transferència tecnològica
 • Innovació turística
 • Tècniques estadístiques sobre les desigualtats econòmiques
 • Tècniques per a l'estudi de la distribució i la polarització de la renda