saltar al contingut principal
Cercar
URV

Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”

Presentació

Com a universitat, el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” té un personal, uns coneixements i uns equipaments especialment adequats per realitzar accions relacionades amb la cooperació per al desenvolupament vinculades a la formació o a la recerca: projectes, cursos, organització d'esdeveniments de sensibilització, etc.

D'acord amb els mitjans humans, econòmics i materials disponibles, es prioritzen les activitats que tenen a veure amb la cooperació de naturalesa pròpiament universitària.

Tanmateix, el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” ofereix de manera puntual ajuts d'emergència, així com subvencions a projectes especialment rellevants i que estan a càrrec d'altres institucions, o d’altres activitats que es consideren necessàries.

WARNING!!!!!! HOY TENEMOS NOVEDADES