saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 43 (maig-juliol 2006)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 18 de juliol de 2006

Docència

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aproven els preus dels màsters oficials de la URV.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova el canvi de denominació i d’ampliació de la durada del curs d’especialista universitari en Desenvolupament Local Igualitari, de 200 h, per màster en Polítiques Locals, Gènere i Desenvolupament, de 600 h.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova l’ampliació de la durada del curs especialista universitari en Direcció de Màrqueting de 200 a 250 hores.

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aproven els premis extraordinaris final d’estudis 2004-05 (primer, primer i segon, i segon cicle).

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de doctorat 2004-05.

R+D+i

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova el canvi de nom de l’empresa APFEEL, SL (Aplicació de Coneixements d’Art i Tecnologia per a la Creació d’Aplicacions), empresa derivada en la qual participa la URV, per EIDOLA.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la participació de la URV en l’ampliació de capital de Tecnoparc. Participació URV 5% = 10.000 €; ampliació total 200.000 €.

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la participació en les empreses derivades M-bot Solutions, SL i Aplicat, SL.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es faculta el rector per aprovar els estatuts de les societats M-bot Solutions, SL i Aplicat, SL, nomenar els representants de la Universitat als diferents òrgans de les societats, comparèixer davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a la constitució i registre de les societats.

Tercera missió

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la renovació i acceptació del càrrec de patró de la Fundació Tàrraco Energia Local.

Organització i Recursos

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova, amb relació a la coordinació de programes oficials de postgrau, diverses modificacions.

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la proposta de finançament de programes oficials de postgrau.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova que el Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia passi a denominar-se Departament d’Història i Història de l’Art.

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la constitució de la Comissió Gestora de la Unitat Predepartamental de Geografia.

Diligència d’esmena de l’acord 3 del Consell de Govern de 15 de juliol de 2004.

Comissions delegades

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Docència

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Investigació i Transferència

Comissió de Recursos Econòmics i Materials

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern 

Acord del 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la renovació dels membres de les comissions delegades que corresponen als quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova que els membres de les comissions delegades que corresponen als vint membres triats pel Claustre entre els mateixos membres de cadascun dels sectors elegibles (article 54.1 b) de l’Estatut) i als quinze membres elegits pels degans de facultat, directors d’escola universitària, directors de departament i directors d’institut universitari de recerca i entre aquest col·lectiu (article 54.1 c) de l’Estatut) es renovin en una propera sessió del Consell de Govern, una vegada s’hagi constituït el Claustre i s’hagin escollit els vint membres previstos a l’article 54.1 b) de l’Estatut.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es designa el Dr. Josep Manel Ricart Pla, vicerector de Política Acadèmica i de la Recerca, com a representant del PDI del Consell de Govern de la URV al Consell Social.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es designa el Dr. Josep Manel Ricart, vicerector de Política Acadèmica i de la Recerca, i el Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí, secretari general, com a representants del Consell de Govern de la URV a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es designa com a representant de la URV al Patronat de la Fundació Tàrraco Energia Local el Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la URV.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es designen com a representants de la URV al Patronat de la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada el Dr. Josep Oliveras Samitier, el Dr. Antoni Pigrau Solé i la Dra. Maria Victòria Sánchez Rebull.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es designa el rector, Francesc Xavier Grau Vidal, com a representant de la URV en aquelles institucions de les quals forma part la URV com a persona jurídica: Parc Científic i Tecnològic de Tarragona, Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de la Costa Daurada, Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica de Falset i Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

• Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es designa com a representant de la URV en el Consell d’Administració i vicepresident del Tecnoparc el Dr. Josep Pallarés Marzal.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal docent i investigador


  
CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

Acord de 18 de juliol de 2006, pel qual es ratifiquen els convenis específics.Tornar a la pàgina principal.