saltar al contingut principal
Cercar
URV

Votació electrònica


La votació és electrònica en remot amb codi d'usuari i clau d'accés, que són els que s'utilitzen per entrar als serveis digitals de la Universitat (intranet, correu electrònic, campus virtual, etc.).

Per la segona votació l'accés a l'urna electrònica s'activarà a les 10 hores de l’1 de juny i es tancarà a les 10 hores del 3 de juny de 2022. Estarà oberta ininterrompudament durant aquest període.

Tutorial votació electrònica

Informació sobre la plataforma de votació electrònica (e-Vot)

  • La plataforma garanteix el vot secret
  • És la plataforma més utilitzada en el sector universitari català i espanyol
  • S'utilitza a nivell governamental
  • Totes les persones votants poden comprovar que el seu vot ha estat comptabilitzat mitjançant el rebut de votació
  • És una plataforma auditada per l'Esquema Nacional de Seguretat
  • Per a més informació CSUC E-Vot

Format del codi d'usuari

El codi d'usuari pot tenir diferents formats, segons si és un NIF, NIE o passaport.

  • NIF: 8 dígits + '-' + lletra

        Exemple:

        12345678-L

  • NIE: diferents formats

        Exemples:

        X-12345678-L

        X12345678

        X12345678-L

        X12345678L

  • Passaport: tots els dígits

        Exemple:

        AB123456789