saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Informàtica (2010): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
17234201 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
17234264 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
17234202 Seminaris Interdisciplinaris 3
17234203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17234263 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17234501 Pràctiques Externes I (*) 6
17234502 Pràctiques Externes II (*) 6
17234205 Robots Industrials: Programació i Integració Sensorial 6
17234206 Disseny de Xarxes 6
17234207 Història de l'Enginyeria 6
17234265 Tecnologies Cisco 3
17234266 Bases de Dades Oracle 3
17234267 Aplicacions i Serveis Mòbils 6
17234268 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6
17234269 Eines per Emprendre 6
Assignatures que només podran matricular els estudiants que hagin elegit cursar l’especialitat de Computació
17234208 Sistemes Oberts 6
17234209 Sistemes de Temps Real 6
17234210 Aplicacions Mòbils Encastades 6
17234211 Sistemes de Comerç Electrònic 6
17234212 Sistemes d'Informació en les Organitzacions 6
 Assignatures que només podran matricular els estudiants que hagin elegit cursar l'especialitat d'Enginyeria del Software
17234213 Modelització i Visualització 6
17234214 Compiladors 6
17234215 Intel·ligència Artificial 6
17234216 Computació Paral·lela i Massiva 6
17234217 Visió per Computador
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes I i II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.