saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
17204201 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
17204257 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
17204202 Seminaris Interdisciplinaris 3
17204203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17204256 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17204205 Aplicacions amb Microcontroladors 3
17204206 Sistemes Embedded 3
17204207 Història de l'Enginyeria 6
17204208 Gestió de Potència del Vehícle Elèctric 3
17204209 Innovació i Emprenedoria 3
17204210 Introducció als Robots Mòbils 3
17204211 Transmissió de Dades 3
17204212 Gestió i Direcció de Projectes 3
17204213 Laboratori de Centrals Elèctriques 3
17204214 Tècniques en Prevenció de Riscos Laborals 3
17204215 Sensors i Actuadors Industrials 6
17204216 Representació Gràfica d'Instal·lacions 3
17204217 Tècniques de Comunicació Professional 3
17204218 Tecnologies de Producció d'Energia Elèctrica, Tèrmica i Fred 3
17204219 Topografia i Obra Civil 3
17204220 Transferència de Calor en Sistemes Electrònics 3
17204222 Centrals Elèctriques 6
17204223 Energies Renovables 6
17204224 Instal·lacions Elèctriques 6
17204225 Màquines Elèctriques 6
17204226 Sistemes Elèctrics de Potència 6
17204227 Disseny de Màquines Elèctriques 6
17204228 Tecnologies Mediambientals 3
17204229 Manteniment Industrial 3
17204230 Luminotècnica 3
17204231 Control de Màquines Elèctriques 6
17204232 Transport d'Energia Elèctrica 6
17204258 Dispositius i Sistemes Optoelectrònics 3
17204259 Topografia 3
17204260 Perifèrics en Instal·lacions d'Automoció 3
17204261 Eines per Emprendre 6
17204501 Pràctiques Acadèmiques Externes I (*) 6
17204502 Pràctiques Acadèmiques Externes II (*) 6
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes I i II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.