saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17214005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques
17214007 Àlgebra Lineal  6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
17214006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
17214102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria  

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre 
17214001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica
17214003 Física I 6 Bàsica Física
17214101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17214002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17214004 Física II 6 Bàsica Física

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17214009 Estadística i Mètodes Transformats 6 Bàsica Matemàtiques
17214105 Teoria de Circuits I 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17214106 Teoria de Circuits II 5 Obligatòria  
17214121 Màquines i Mecanismes 5 Obligatòria  
17214122 Ciència i Resistència de Materials 5 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17214010 Fonaments Químics de l'Enginyeria 6 Bàsica Química
17214011 Dibuix Tècnic 6 Bàsica Expressió Gràfica
17214117 Termodinàmica i Hidràulica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17214107 Fonaments d'Electrònica 5 Obligatòria  
17214115 Fonaments de Màquines Elèctriques 5 Obligatòria  
17214116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17214119 Instal·lacions Elèctriques 6 Obligatòria
17214120 Màquines Elèctriques 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17214104 Fonaments de Regulació Automàtica 6 Obligatòria
17214123 Disseny de Màquines Elèctriques 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17214108 Centrals Elèctriques 6 Obligatòria
17214110 Electrònica de Potència 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
17214109 Energies Renovables 6 Obligatòria
17214114 Sistemes Elèctrics de Potència 3 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17214103 Automatització 6 Obligatòria
17214124 Control de Màquines Elèctriques 6 Obligatòria
17214127 Transport d'Energia Elèctrica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17214112 Tecnologies Mediambientals 3 Obligatòria
17214118 Organització Industrial 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17214125 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
17214111 Manteniment Industrial 3 Obligatòria
17214113 Luminotècnia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17214126 Projectes d'Enginyeria Elèctrica 3 Obligatòria
17214301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria

(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.