saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Elèctrica (2010): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
17214201 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
17214240 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
17214202 Seminaris Interdisciplinaris 3
17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17214205 Gestió i Direcció de Projectes 3
17214206 Laboratori de Centrals Elèctriques 3
17214207 Tècniques en Prevenció de Riscos Laborals 3
17214208 Sensors i Actuadors Industrials 6
17214209 Representació Gràfica d'Instal·lacions 3
17214210 Tècniques de Comunicació Professional 3
17214211 Tecnologies de Producció d'Energia Elèctrica, Tèrmica i Fred 3
17214212 Topografia i Obra Civil 3
17214213 Transferència de Calor en Sistemes Electrònics 3
17214214 Aplicacions amb Microcontroladors 3
17214215 Sistemes Embedded 3
17214216 Història de l'Enginyeria 6
17214217 Gestió de Potència del Vehícle Elèctric 3
17214218 Innovació i Emprenedoria 3
17214219 Introducció als Robots Mòbils 3
17214220 Transmissió de Dades 3
17214221 Electrònica Digital 6
17214222 Electrònica Analògica 6
17214223 Microcontroladors 6
17214224 Equips Electrònics 6
17214225 Instrumentació 6
17214226 Informàtica Industrial I 6
17214228 Sistemes Robotitzats 6
17214229 Sistemes Electrònics de Potència 6
17214230 Informàtica Industrial II 6
17214231 Modelització de Sistemes i Control de Processos 6
17214241 Dispositius i Sistemes Optoelectrònics 3
17214242 Perifèrics en Instal·lacions d’Automatització 3
17214243 Topografia 3
17214244 Eines per Emprendre 6
17214501 Pràctiques Acadèmiques Externes I (*) 6
17214502 Pràctiques Acadèmiques Externes II (*)
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes I i II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.