saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de Grau d'Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TOTALS
1r 45 15 --- --- 60
2n 24 42 --- --- 66
3r --- 60 --- --- 60
4t --- 60 --- 12 72
--- 12 9 + 12 --- 33
TOTALS 69 189 21 12 291

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anuals
20904005 Matemàtiques I 9 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20904116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 Obligatòria    
Primer Quadrimestre
20904001 Expressió Gràfica 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
20904003 Física 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
20904008 Química I 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre
20904002 Computació en Enginyeria de Processos 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
20904004 Fisicoquímica 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
20904009 Química II 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
20904110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anuals
20904117 Processos i Productes Químics 9 Obligatòria    
20904119 Laboratori Integrat de Fenòmens de Transport i Mecànica de Fluids 3 Obligatòria    
20904120 Laboratori Integrat de Termodinàmica i Cinètica Químiques 3 Obligatòria    
20904124 Cinètica Química i Disseny de Reactors 9 Obligatòria    
Primer Quadrimestre
20904006 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20904114 Termodinàmica 6 Obligatòria    
20904125 Fenòmens de Transport 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre
20904011 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
20904007 Matemàtiques III 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20904010 Economia i Organització Industrial 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
20904103 Electrotècnia 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anuals
20904111 Tecnologia del Medi Ambient 6 Obligatòria
20904118 Simulació i Anàlisi de Processos Químics 9 Obligatòria
20904121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 Obligatòria
20904122 Disseny d'Operacions de Separació 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20904105 Control i Instrumentació 6 Obligatòria
20904108 Ciència de Materials 3 Obligatòria
20904113 Seguretat Industrial 3 Obligatòria
20904115 Termodinàmica Tècnica 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20904101 Gestió de Projectes 3 Obligatòria
20904109 Resistència de Materials 3 Obligatòria
20904112 Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor 5 Obligatòria
20904123 Biotecnologia 3 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anuals
20904128 Fonaments de la Producció d'Aliments 9 Obligatòria
20904130 Química i Anàlisis dels Aliments 9 Obligatòria
20904133 Sistemes de Qualitat en Bioprocessos 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20904102 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
20904107 Disseny d'Equips i Instal·lacions 6 Obligatòria
20904126 Enginyeria de Biosistemes 6 Obligatòria
20904135 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20904127 Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció 6 Obligatòria
20904129 Fonaments de Microbiologia d'Aliments 6 Obligatòria
20904131 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments 3 Obligatòria
20904401 Pràctiques Externes 12  

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20904104 Electrònica 3 Obligatòria
20904106 Màquines i Mecanismes 3 Obligatòria
20904132 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 Obligatòria
20904134 Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20904301 Treball de Fi de Grau I (*) (Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris) 9  
20904302 Treball de Fi de Grau II (*) (Grau d'Enginyeria Química) 12  
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.