saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Arquitectura (2010): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
22204201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
22204208 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
22204202 Seminaris Interdisciplinaris 3
22204203 Estudis en el Marc de la Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
22204205 Teoria i Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic 6
22204206 Representació i Restauració Virtual. Patrimoni i Ciutat 6
22204207 Territori i Paisatge. Projectes Territorials 4
22204209 Arqueologia i Arquitectura en la Restauració del Patrimoni 4
22204210 Patrimoni Arquitectònic. Anàlisi i Intervencions 4
22204211 Centres Històrics i Renovació Urbana 4
22204212 Planejament i Transformació de les Ciutats Turístiques del Litoral Mediterrani 4
22204213 Instruments de Planejament 4
22204214 Projectar la Ciutat. Habitatge i Espai Públic 4
22204215 Sostenibilitat a la Ciutat Contemporània 4
22204216 Anàlisi Estructural dels Edificis Històrics 6
22204217 El Planejament Urbanístic. Teoria i Mètode 6
22204218 Estructures Singulars 4
22204219 Ciència, Gènere i Canvi Social 4
22204220 Sostenibilitat i Canvi Climàtic 6
22204502 Pràctiques Externes I (*) 4
22204501 Pràctiques Externes II (*) 4
22204503 Pràctiques Externes III (*) 4
(*) Per poder matricular les assignatures de Pràctiques Externes és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
L'oferta de matèries/assignatures optatives resta pendent de desplegament