saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Biotecnologia (2009): Assignatures Optatives

Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura Crèdits
19204201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
19204227 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
19204202 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
19204226 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
19204203 Seminaris Interdisciplinaris 3
19204206 Vacunes i Fàrmacs 3
19204207 Immunologia Clínica 3
19204208 Productes Naturals d'Interés Industrial 3
19204209 Patologia Molecular 3
19204210 Teràpia Gènica 3
19204211 Enginyeria de Teixits 3
19204212 Bioquímica dels Aliments 6
19204213 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3
19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3
19204215 Aliments Transgènics 3
19204216 Control Microbiològic en Indústries Biotecnològiques Alimentàries 3
19204217 Enzimologia Industrial 3
19204218 Des dels Organismes Model a la Biologia Humana 3
19204219 Biotecnologia, Història i Societat 3
19204220 Garantia i Control de la Qualitat 3
19204221 Epigenètica 3
19204222 Enginyeria de Proteïnes 3
19204223 Biocatalitzadors Immobilitzats 3
19204224 Bioprocessos en la Indústria Alimentària 3
19204225 Experimentació en Microbiologia de Fermentacions 3
19204228 Microbiologia dels Aliments 3
19204229 Virologia 3
19204230 Modelització de Processos Biotecnològics 3
19204231 Aliments Fermentats 6
19204232 Tecnologia Alimentària 3
19204235 Sostenibilitat a la Indústria Alimentaria 3
19204236 Seguretat Alimentària 3
19204237 Aliments Funcionals, Compostos Bioactius i Nutracèutics 6
19204251 Eines per Emprendre 6
L'oferta de matèries/assignatures optatives resta pendent de desplegament