saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Turisme (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
21204001 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia
21204003 Gestió d'Empreses 6 Bàsica Empresa
21204005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6 Bàsica Geografia
Segon Quadrimestre
21204009 Introducció a la Sociologia 6 Bàsica Sociologia
21204010 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
21204007 Habilitats Professionals i Científiques 6 Bàsica Geografia
21204008 Estadística Bàsica 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
21204002 Economia Mundial 6 Bàsica Economia
21204004 Operacions i Processos de Producció 6 Bàsica Empresa
21204006 Espais i Societats 6 Bàsica Geografia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21204101 Tècniques Quantitatives 6 Obligatòria
21204105 Espais i Recursos Turístics 6 Obligatòria
  Optativa (recomanable cursar Anglès Intermedi) 6 Optativa
Segon Quadrimestre
21204106 Estructura de Mercats Turístics 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Primer Quadrimestre
21204102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Obligatòria
21204108 Gestió de Recursos Humans 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21204109 Comptabilitat 6 Obligatòria
21204110 Màrqueting Turístic 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21204103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6 Obligatòria
21204104 Tècniques Qualitatives 6 Obligatòria
21204114 Anglès Avançat 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21204401 Pràctiques Externes I (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura Pràctiques Externes I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits totals del grau.

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21204112 Qualitat Turística 6 Obligatòria
21204115 Francès Intermedi II 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21204107 Geografia de les Destinacions Turístiques 6 Obligatòria
21204111 Gestió Financera 6 Obligatòria
21204113 Innovació en el Sector Turístic 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
21204402 Pràctiques Externes II (**) 12 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
21204301 Treball de Fi de Grau (***) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(***) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.