saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Turisme (2009): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL (30 crèdits)

Codi Assignatura Crèdits
21204230 Agendes 21 i Plans Estratègics 3
21204231 Avaluació d'Impacte Ambiental 3
21204232 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i de Paisatge 3
21204233 Instruments per a la Planificació de Desenvolupament Territorial 3
21204234 Pràctica de la Planificació del Desenvolupament Territorial 3
21204235 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6
21204236 Geodemografia 6
21204237 Marc de la Planificació Territorial 6
21204238 Temes Clau en Geografia 3

Menció: EN ADMINISTRACIÓ FINANCERA (30 crèdits) Aquesta menció s'imparteix a la Facultat d'Economia i Empresa - Campus Bellissens

Codi Assignatura                                                                                       Crèdits
21204239 Matemàtiques de les Operacions Financeres                  6
21204240 Direcció Financera: Finançament 6
21204241 Mercats i Actius Financers 6
21204242 Comptabilitat de Gestió 6
21204243 Fiscalitat 6
21204248 Planificació Econòmica i Financera 6
21204244 Anàlisi dels Estats Financers 6

Menció: EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS (30 crèdits)

Codi Assignatura                                                                     Crèdits
21204218 Gestió d'Oficines de Turisme 3
21204217 Organització i Gestió de Destinacions Turístiques 6
21204215 Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques 6
21204214 Polítiques i Gestió Pública del Turisme 6
21204216 Programació de Projectes Turístics 3
21204219 Taller de Disseny de Productes Turístics (*) 6

Menció: EN GESTIÓ I DIRECCIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (30 crèdits)

Codi Assignatura                                                                     Crèdits
21204221 Àrees Funcionals de l'Empresa Hotelera 6
21204223 Atenció al Client 3
21204220 Direcció Hotelera 6
21204224 Gestió i Processos de Producció en Restauració 6
21204225 Gestió Simulada d'Empreses Hoteleres (*) 6
21204222 Tècniques de Comercialització en Hoteleria 3

(*) Assignatures amb prerequisit