saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Pedagogia (2009) : Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual    
11214002 Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació
11214004 Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació

1 curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual  
11214001 Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia
11214003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia

2 curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11214101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat 6 Obligatòria
11214102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 12 Obligatòria
11214104 Política i Gestió Educativa 12 Obligatòria

2 curs - 2 any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11214103 Atenció a la Diversitat 6 Obligatòria
11214105 Investigació i Avaluació en Educació 18 Obligatòria
11214106 Projecció Professional 6 Obligatòria

3 curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11214107 Sistema Educatiu 18 Obligatòria
11214108 Disseny de Recursos Educatius i d'Entorns Tecnològics per a la Formació 12 Obligatòria

3 curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11214109 Formació en les Organitzacions 18 Obligatòria
11214110 Assessorament i Orientació en Educació 12 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11214111 Desenvolupament Professional i Personal en Pedagogia 6 Obligatòria
  Optatives 24 optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia  
Anual
11214401 Pràcticum (*) 21 Obligatòria  
11214301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria  
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràcticum, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.  
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.