saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia i Ordenació del Territori (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- -- 30 12 (obligatòria) 18 (obligatòria) 60
TOTALS 60 120 30 12 18 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
21214001 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
21214003 Gestió d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21214007 Habilitats Professionals i Científiques 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21214008 Estadística Bàsica 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
Segon Quadrimestre  
21214002 Economia Mundial 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
21214004 Operacions i Processos de Producció 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
21214006 Espais i Societats 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21214009 Introducció a la Sociologia 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
21214010 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21214101 Tècniques Quantitatives 6 Obligatòria
21214102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Obligatòria
21214105 Geomorfologia 6 Obligatòria
21214108 Geodemografia 6 Obligatòria
21214111 Anglès Intermedi 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21214106 Climatologia i Biogegografia 6 Obligatòria
21214109 Geografia de les Activitats Econòmiques 6 Obligatòria
21214112 Sistemes d'Informació Geogràfica 6 Obligatòria
21214115 Geografia de la Península Ibèrica 6 Obligatòria
21214116 Geografia del Desenvolupament 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21214103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6 Obligatòria
21214104 Tècniques Qualitatives 6 Obligatòria
21214113 Fotointerpretació i Teledetecció 6 Obligatòria
21214117 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6 Obligatòria
21214118 Marc de la Planificació Territorial 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21214107 Variabilitat i Canvi Climàtic 6 Obligatòria
21214110 Geografia dels Assentaments Rurals i Urbans 6 Obligatòria
21214114 Tècniques d'Anàlisi Espacial 6 Obligatòria
21214119 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Físic 6 Obligatòria
21214120 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Social i Econòmic 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa
Segon Quadrimestre
21214301 Treball de Fi de Grau (*) 18 Obligatòria
21214401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 65% dels crèdits totals del grau.