saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Social (2009): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN DESADAPTACIÓ SOCIAL (30 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura ECTS
11224204 Contextos d'Intervenció I 6
11224206 Contextos d'Intervenció II 6
11224207 Perspectiva Comparada de l'Atenció Socioeducativa a la Desadaptació Social 6
11224222 Contextos d'Intervenció III 6
11224223 Ètica en la Intervenció Educativa en Desadaptació Social 6
Menció: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA I FAMILIES (30 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura ECTS
11224208 L'Atenció Socioeducativa en Infància en Situació de Vulnerabilitat 6
11224209 Acció Educativa en Famílies 6
11224210 Infància i Salut 6
11224224 Suport a les Famílies amb Nens i Nenes amb Necessitats Especials 6
11224225 Ètica en la Intervenció Socioeducativa en Infància i Família 6
Menció: ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL (30 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura ECTS
11224211 Animació Sociocultural per a Persones Grans 6
11224212 Animació Sociocultural en la Infància i la Joventut 6
11224213 Animació Sociocultural amb Col·lectius Vulnerables 6
11224226 Perspectiva Comparada de l'Animació Sociocultural 6
11224227 Ètica en l'Animació Sociocultural 6
Menció: MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES (30 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura ECTS
11224214 Mètodes Alternatius per a la Prevenció i Resolució de Conflictes 6
11224215 Anàlisi de Casos de Mediació 6
11224216 Bones Pràctiques en Mediació 6
11224228 Intervenció Social i Mediació Comunitària 6
11224229 Ètica en Mediació i Gestió de Conflictes 6
Menció: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN CONTEXTOS MULTICULTURALS (30 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura ECTS
11224217 Enfocaments i Models d'Educació Multicultural 6
11224218 Projectes d'Educació Multicultural 6
11224219 Selecció i Disseny de Materials per a l'Educació Multicultural 6
11224220 Diagnòstic, Investigació i Intervenció en Contextos Multiculturals 6
11224221 Ètica en la Intervenció Socioeducativa en Contextos Multiculturals 6