saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil (2009): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

Codi Assignatura Crèdits
11254201
11264201
11274201
Activitats Universitàries Reconegudes 3
11254202
11264202
11274202
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
11254203
11264203
11274203
Seminaris Interdisciplinaris 3
11254204
11264204
11274204
Projecte Artístic 3
11254205
11264205
11274205
Formació Vocal i Auditiva 3
11254206
11264206
11274206
Didàctica de l'Educació Psicomotriu a l'Educació Infantil I 6
11254207
11264207
11274207
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera 9
11254208
11264208
11274208
Didàctica de la Llengua Estrangera 6
11254209
11264209
11274209
Dansa: La Música en Moviment 3
11254210
11264210
11274210
Pràctica Instrumental, Creativitat i Improvisació 3
11254211
11264211
11274211
Audició: Les Històries de la Música 3
11254212
11264212
11274212
Llenguatge Musical 3
11254213
11264213
11274213
Desenvolupament i Educació Psicomotriu 6
11254214
11264214
11274214
Treball Corporal 3
11254215
11264215
11274215
Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats Emocionals i de Relació 3
11254216
11264216
11274216
Intervenció Psicoeducativa en la Diversitat Social, Ètnica i Cultural 6
11254217
11264217
11274217
Aspectes Educatius i Programes d'Intervenció per l'Alumnat amb Discapacitat Sensorial i Motòrica 6
11254219
11264219
11274219
Veu i Salut 3
11254220
11264220
11274220
Didàctica de la Música i la Dansa a Primària 3
11254221
11264221
11274221
L'Infant i la Dansa 3
11254222
11264222
11274222
Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular 12
11254223
11264223
11274223
Intervenció Educativa segons les Capacitats Intel·lectuals de l'Alumnat d'Educació Infantil 6
11254224
11264224
11274224
Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats de Comunicació i Llenguatge 6
11254225
11264225
11274225
Planificació i Programació de la Pràctica Psicomotriu a l'Escola 3
11254226
11264226
11274226
L'Observació i l'Avaluació del Joc de l'Infant 3
11254227
11264227
11274227
Educació Psicomotriu i Atenció a la Diversitat en el Marc de l'Escola Inclusiva 3
11254228
11264228
11274228
Formació Psico-Corporal 3
11254229
11264229
11274229
Religió, Cultura i Valors 6
11254230
11264230
11274230
El Missatge Cristià 6
11254231
11264231
11274231
L'Església, el Sagraments i la Moral 6
11254232
11264232
11274232
Pedagogia i Didàctica de la Religió a l'Escola 6
11254233
11264233
11274233
Atenció Educativa a l'Alumnat amb Discapacitat Sensorial, Motriu i Intel·lectual 6