saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Social (2009) : Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual    
11224002 Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació
11224004 Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació

1 curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual  
11224001 Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia
11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia

2 curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11224101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat 6 Obligatòria
11224102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 12 Obligatòria
11224104 Política i Gestió Educativa 12 Obligatòria

2 curs - 2 any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11224103 Atenció a la Diversitat 6 Obligatòria
11224105 Investigació i Avaluació en Educació 18 Obligatòria
11224106 Projecció Professional 6 Obligatòria

3 curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11224107 Comunitat, Entorn Social i Acció Comunitària 18 Obligatòria
11224110 Programes, Institucions, Serveis i Recursos per l'Acció Socioeducativa 12 Obligatòria

3 curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11224108 Mediació Social i Cultural 12 Obligatòria
11224109 Acció Socioeducativa per la Inclusió Social 18 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
  Optatives 30 optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11224401 Pràcticum (*) 21 Obligatòria
11224301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
 (*) Per poder matricular l’assignatura de Pràcticum, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
 (**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.