saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Economia (2009): Itinerari a Temps Parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16224004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia
16224008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
16224003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
16224005 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia
16224009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16224001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa
16224007 Estadística I 6 Bàsica Estadística
16224010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
16224002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa
16224006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224103 Microeconomia 6 Obligatòria
16224104 Estadística II 6 Obligatòria
16224116 Història Econòmica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16224107 Macroeconomia 6 Obligatòria
16224109 Teoria de l'Organització Industrial 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224111 Economia Pública 6 Obligatòria
16224113 Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16224101 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16224108 Teoria Econòmica del Benestar 6 Obligatòria
16224114 Econometria I 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224102 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16224115 Econometria II 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 12 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224112 Teoria del Sector Públic 6 Obligatòria
16224118 Política Industrial 6 Obligatòria
16224105 Economia Mundial 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224110 Dinàmica Macroeconòmica 6 Obligatòria
16224120 Economia Laboral 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16224401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
16224301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
16224117 Història del Pensament Econòmic 6 Obligatòria
16224119 Economia Regional i Urbana 6 Obligatòria
16224121 Economia del Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Obligatòria

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16224004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia
16224008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
16224003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
16224005 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia
16224009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16224001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa
16224007 Estadística I 6 Bàsica Estadística
16224010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
16224002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa
16224006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224103 Microeconomia 6 Obligatòria
16224104 Estadística II 6 Obligatòria
16224116 Història Econòmica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16224107 Macroeconomia 6 Obligatòria
16224109 Teoria de l'Organització Industrial 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224111 Economia Pública 6 Obligatòria
16224113 Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16224101 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16224108 Teoria Econòmica del Benestar 6 Obligatòria
16224114 Econometria I 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224102 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16224115 Econometria II 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 12 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224112 Teoria del Sector Públic 6 Obligatòria
16224118 Política Industrial 6 Obligatòria
16224105 Economia Mundial 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16224110 Dinàmica Macroeconòmica 6 Obligatòria
16224120 Economia Laboral 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16224401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
16224301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
16224117 Història del Pensament Econòmic 6 Obligatòria
16224119 Economia Regional i Urbana 6 Obligatòria
16224106 Ciutadania 6 Obligatòria