saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Comunicació Audiovisual (2009): Itinerari a temps parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
A escollir entre les dues opcions:
12234007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 Bàsica Llengua
12234010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9 Bàsica Llengua
Primer Quadrimestre
12234004 Teories de la Comunicació 6 Bàsica Comunicació
12234008 Història del Món Actual 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12234005 Opinió Pública 6 Bàsica Comunicació
12234009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6 Bàsica Història

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12234006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 Bàsica  Comunicació
Primer Quadrimestre
12234001 Esctructura i Canvi Social 6 Bàsica  Sociologia
12234002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 Bàsica  Dret
Segon Quadrimestre
12234003 Introducció a la Psicologia 6 Bàsica Psicologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
12234101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 Obligatòria
12234103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria
12234105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12234102 Comunicació i Expressió Oral 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12234104 Fonaments del Periodisme 9 Obligatòria
12234106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
12234107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12234111 Narrativa i Guió Audiovisual 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12234108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
12234114 Producció Audiovisual 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12234109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12234113 Realització de Programes i Ficcions 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12234112 Gèneres i Formats Audiovisuals 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12234115 Història de l'Audiovisual 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12234116 Teoria i Anàlisi Cinematogràfica i Televisiva 6 Obligatòria
12234117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12234301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70 % dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 1 6 Optativa
  Optativa 2 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 3 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12234401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria

(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

Primer Quadrimestre
  Optativa 4 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 5 6 Optativa
  Optativa 6 6 Optativa