saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'ADE (2009): Itinerari a Temps Parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Reus i el segon al grup de Tortosa.

1r curs -1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16214004
16234004
Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia
16214008
16234008
Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
16214003
16234003
Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
16214005
16234005
Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia
16214009
16234009
Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16214001
16234001
Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa
16214007
16234007
Estadística I 6 Bàsica Estadística
16214010
16234010
Dret Mercantil 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
16214002
16234002
Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa
16214006
16234006
Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16214103
16234103
Microeconomia 6 Obligatòria
16214107
16234107
Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria
16214108
16234108
Direcció d'Operacions 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16214104
16234104
Estadística II 6 Obligatòria
16214118
16234118
Macroeconomia 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16214113
16234113
Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
16214114
16234114
Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16214101
16234101
Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16214109
16234109
Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria
16214115
16234115
Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16214102
16234102
Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16214110
16234110
Direcció Estratègica 6 Obligatòria
16214116
16234116
Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 12 Optatives

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16214105
16234105
Economia Mundial 6 Obligatòria
16214111
16234111
Gestió de la Qualitat 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 12 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16214401
16234401
Pràctiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.
Segon Quadrimestre
16214117
16234117
Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria
16214119
16234119
Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16214301
16234301
Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70 % dels crèdits totals del grau.
Segon Quadrimestre 
16214106
16234106
Ciutadania 6 Obligatòria
16214112
16234112
Tècniques de Decisió Empresarial 6 Obligatòria
16214120
16234120
Fiscalitat 6 Obligatòria