saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Psicologia (2009): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura Crèdits
11204201 Intervenció Psicoeducativa en la Primera Infància 6
11204202 Psicologia de la Diversitat Cultural 3
11204203 Psicogerontologia 6
11204204 Dificultats d'Aprenentatge 6
11204205 Programes d'Intervenció Psicoeducativa en Contextos Familiars 6
11204206 Avaluació Psicopedagògica en Educació 6
11204207 Observació i Anàlisi de Pràctiques Educatives 6
11204208 Intervenció Psicoeducativa en Trastorns del Desenvolupament 6
11204209 Gestió i Resolució de Conflictes Interpersonals en Contexts Educatius 6
11204210 Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit de les Emocions 3
11204211 Intervenció Psicomotriu 6
11204212 Aplicació de l'Anàlisi Factorial en el Disseny de Tests Psicològics 6
11204213 Models d'Equacions Estructurals en Ciències del Comportament 6
11204214 Desenvolupament i Avaluació de Bancs d'Ítems i de Tests Adaptatius Informatitzats 6
11204215 Paquets Informàtics en l'Anàlisi de Dades 6
11204216 Tècniques Multivariants: Aplicacions Informàtiques amb SPSS 6
11204217 Dissenys Experimentals Multivariants 6
11204218 Administració de Tasques Experimentals a través d'Internet 6
11204219 Construcció d'Escales i Tests Informatitzats 6
11204220 Administració de Test a través d'Internet 6
11204221 Dissenys en Investigació Aplicada 6
11204222 Psicologia Social de l'Esport 3
11204223 Psicologia Jurídica 3
11204224 Psicologia Comunitària 3
11204225 Tècniques d'Intervenció Psicosocial 3
11204226 Psicologia Comercial i del Consum 3
11204227 Psicologia Ambiental 3
11204228 Psicologia dels Recursos Humans 3
11204229 Direcció i Participació en les Organitzacions 3
11204230 Selecció de Personal 3
11204231 Formació de Personal 3
11204232 Ergonomia Aplicada al Treball 3
11204233 Salut Laboral 3
11204234 Psicologia de la Negociació 3
11204235 Cultura i Canvi Organitzatiu 3
11204236 Psicologia Política 3
11204237 Psicologia Social de les Actituds 3
11204238 Models Biològics dels Trastorns Mentals 3
11204239 Neuropsicologia II 3
11204240 Psicofarmacologia i Drogodependències 6
11204241 Genètica de la Conducta 3
11204242 Psicoendocrinologia 3
11204243 Psicobiologia de l'estrès 3
11204244 Psicobiologia de l'Agresivitat 3
11204245 Psicobiologia de la Conducta Sexual 3
11204246 Psicobiologia del Cicle Vital 6
11204247 Psicobiologia de les Emocions i la Intel·ligència 3
11204248 Emoció, Ansietat i Estrès 6
11204249 La Memòria en la Vida Quotidiana 6
11204250 Alteracions de la Memòria 6
11204251 Trastorns de l'Atenció i Rendiment 6
11204252 Bases Psicològiques del Disseny Ergonòmic 3
11204253 Processos Psicobiològics Bàsics en la Comunicació Publicitària 6
11204254 Trastorns del Llenguatge 6
11204255 Intel·ligència i Creativitat 3
11204256 Cognició i Comunicació Animal 6
11204257 Bilingüisme i Adquisició de Segones Llengües 6
11204258 Intel·ligència Artificial i Xarxes Neuronals 6
11204259 Tècnica Psicoanalítica 6
11204260 Tècniques cognitivo-conductuals 6
11204261 Psicopatologia de l'Adult 6
11204262 Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent I 3
11204263 Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent II 3
11204264 Tècniques Projectives 6
11204265 Psicologia de la Salut 6
11204266 Avaluació i Intervenció en les Socioaddiccions 3
11204267 Teràpia Grupal 3
11204268 Psicologia del Dolor 3
11204269 Teràpia Familiar 6
11204270 Avaluació Conductual 6
11204271 Avaluació Clínica 3
11204272 Psicologia de la Delinqüència i de la Conducta Antisocial 3
11204274 Activitats Universitàries Reconegudes 3
11204275 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
11204276 Seminaris Interdisciplinaris 3
11204278 Cultura del Benestar: Salut i Qualitat de Vida 6