saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Fisioteràpia (2010): Prerequisits

PER PODER MATRICULAR L'ASSIGNATURA... S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA...
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
14214126 Pràctiques Clíniques II 6 S'ha d'haver superat prèviament:
14214125 Pràctiques Clíniques I 6
14214127
 
 
Fisioteràpia Hospitalària
 
 
6
 
 
 S'han d'haver superat prèviament: 
14214125 Pràctiques Clíniques I  6
14214126 Pràctiques Clíniques II 
14214131
 
 
Fisioteràpia en Atenció Primària
 
 
6
 
 
S'han d'haver superat prèviament: 
14214125 Pràctiques Clíniques I 6
14214126 Pràctiques Clíniques II 6
14214129
 
 
Fisioteràpia Domicilària
 
 
6
 
 
S'han d'haver superat prèviament:
14214125 Pràctiques Clíniques I  6
14214126 Pràctiques Clíniques II  6
14214128
 
 
Fisioteràpia Geriàtrica
 
 
6
 
 
S'han d'haver superat prèviament:  
14214125 Pràctiques Clíniques I  6
14214126 Pràctiques Clíniques II 6
14214130
 
 
Pràctiques Tutelades Opcionals: Investigació, Esport, Hidroteràpia, Externes
 
 
 S'han d'haver superat prèviament: 
14214125 Pràctiques Clíniques I 6
14214126 Pràctiques Clíniques II 6