saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Història (2018) - Temps parcial

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
12294002 Art Antic 6 Bàsica Art
12294004 Prehistòria i Evolució Humana 6 Bàsica Història
12294005 Societat i Cultura a l’Antiguitat 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12294006 Art Medieval 6 Bàsica Art
12294009 Societat i Cultura a l’Edat Mitjana 6 Bàsica Història

1r curs - 2 any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
12294001 Arqueologia General 6 Bàsica Història
12294003 Món Actual 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12294007 Art Modern 6 Bàsica Art
12294008 Recursos i Gestió Digital 6 Bàsica Història
12294010 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6 Bàsica Història

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12294102 Història Antiga 6 Obligatòria
12294103 Història Medieval 6 Obligatòria
12294105 Societat i Cultura a l’Època Contemporània 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12294109 Història d’Europa 6 Obligatòria
12294110 Historiografia i Mètodes per a l’Estudi de la Història i la Història de l’Art 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12294101 Arxivística 6 Obligatòria
12294104 Història Moderna 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12294106 Art Contemporani 6 Obligatòria
12294107 Història d'Amèrica 6 Obligatòria
12294108 Història Contemporània 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12294111 Història Antiga de la Península Ibèrica 6 Obligatòria
12294113 Història Medieval d’Espanya 6 Obligatòria
12294114 Prehistòria de la Península Ibèrica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12294115 Territori i Societat 6 Obligatòria
12294119 Història Moderna d’Espanya 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12294112 Història Medieval de la Corona d'Aragó 6 Obligatòria
12294118 Història de les Estructures Polítiques 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12294116 Història Contemporània de Catalunya 6 Obligatòria
12294117 Història Contemporània d'Espanya 6 Obligatòria
12294120 La Corona d'Aragó a l'Edat Moderna 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12294121 Didàctica i Socialització de la Història i Història de l’Art 6 Obligatòria
12294122 Museologia 6 Obligatòria
12294401 Pràctiques Externes (**) 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
  Optatives 12 Optativa
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12294301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optatives 6 Optativa
Segon quadrimestre
  Optatives 12 Optativa