saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris: Taula d'adaptacions

Codi ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Grau d’Enginyeria Agroalimentària)
ECTS Codi ASSIGNATURES PLA NOU
(Grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris
)
ECTS
20214005 Matemàtiques I 9 20234005 Matemàtiques I 9
20214006 Matemàtiques II 6 20234006 Matemàtiques II 6
20214002 Computació en Enginyeria de Processos 6 20234002 Computació en Enginyeria de Processos 6
20214003 Física 6 20234003 Física 6
20214004 Fisicoquímica 6 20234004 Fisicoquímica 6
20214008 Química I 6 20234008 Química I 6
20214009 Química II 6 20234009 Química II 6
20214001 Expressió Gràfica 6 20234001 Expressió Gràfica 6
20214010 Economia i Organització Industrial 6 20234010 Economia i Organització Industrial 6
20214007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
20214011 Edafologia i Climatologia 6 20234011 Edafologia i Climatologia 6
20214110 Enginyeria Fluidomecànica 6 20234110 Enginyeria Fluidomecànica 6
20214103 Electrotècnia 6 20234103 Electrotècnia 6
20214104 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures 6 20234104 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures 6
20214120 Màquines i Motors Tèrmics 3 20234120 Màquines i Motors Tèrmics 3
20214102 Cartografia i Topografia 6 20234102 Cartografia i Topografia 6
20214106 Oficina Tècnica 6 20234106 Oficina Tècnica 6
20214111 Tecnologia del Medi Ambient 6 20234111 Tecnologia del Medi Ambient 6
20214112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 20234112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3
20214113 Comercialització i Valoració a les Indústries Agroalimentàries 3 20234113 Comercialització i Valoració a les Indústries Agroalimentàries 3
20214107 Fitotècnia 6 20234107 Fitotècnia 6
20214109 Protecció de Cultius 3 20234109 Protecció de Cultius 3
20214108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3 20234108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3
20214101 Biotecnologia de les Indústries Agroalimentàries 3   -----------------------------  
20214116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
20214115 Processament d'Aliments per Fred i Calor 9 20234115 Fonaments de la Producció d'Aliments 9
20214114

20214118
Enginyeria de Processos Agroalimentaris I
i
Enginyeria de Processos Agroalimentaris II
6

3
20234114

20234118
Disseny de Processos de Separació
i
Enginyeria de Bioprocessos i Aliments
6

3
20214121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 20234121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
20214119 Enginyeria Tèrmica 6 20234119 Enginyeria Tèrmica 6
20214105 Control i Instrumentació 6 20234105 Control i Instrumentació 6
20214117 Construccions Agroalimentàries 3 20234117 Construccions Agroalimentàries 3
20214122 Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries Agroalimentàries 3 20234122 Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries Agroalimentàries 3
20214123 Microbiologia d'Aliments 6 20234123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments 6
20214124 Química i Anàlisi dels Aliments 9 20234124 Química i Anàlisi dels Aliments 9
20214126 Gestió de Qualitat d'una Indústria Agroalimentària 3   -----------------------------  
20214125 Qualitat en Processos Agroalimentaris 9 20234125 Sistemes de Qualitat en Indústries Alimentàries 9
20214401 Pràctiques Externes 12 20234401 Pràctiques Externes 9
20214301 Treball de Fi de Grau 12   -----------------------------  
20214215 Modelització de Processos Biotecnològics 3 20234126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3
20214208 Anàlisi Instrumental en la Indústria Química  3 20234208 Anàlisi Instrumental en la Indústria Química  3