saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Fisioteràpia (2010): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
Fisioteràpia (1993)
ASSIGNATURES PLA NOU
Grau de Fisioteràpia (2010)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
14021203 Biomecànica Clínica 3 14214103 Biomecànica Clínica 3
14021004 Ciències Psicosocials Aplicades 6 14214009 Psicologia 6
14021005 Estades Clíniques 21 14214126


14214127

14214131

14214128

14214129

14214130
Pràctiques Clíniques II
i
(2 assignatures d'entre les següents:)
Fisioteràpia Hospitalària
o
Fisioteràpia en Atenció Primaria
o
Fisoteràpia Geriàtrica
o
Fisioteràpia Domiciliària
o
Pràctiques Tutelades Opcional: Recerca, Esport, Hidroteràpia, Extern
6


6

6

6

6

6
14021006

14021103
Estructura i Funció del Cos Humà
i
Sistema Neuromuscular Esquelètic
18

12
14214004

14214005

14214001

14214008
Anatomia I
i
Anatomia II
i
Fisiologia I
i
Fisiologia II
12

6

6

6
14021202

14021218
Fisioteràpia de l'Esport
o
Fisioteràpia Esportiva
4,5

4,5
14214206 Fisioteràpia de l'Esport 3
14021007

14021203

 
Fisioteràpia I
i
Biomecànica Clínica*
* Aquesta assignatura és susceptible de ser canviada per una altra assignatura
24

3

 
14214122

14214123

14214003

14214002

14214132

14214112
Procediments Generals en Fisioteràpia I
i
Procediments Generals en Fisioteràpia II
i
Física per Fisioteràpia i Biomecànica

Bases de Comunicació Ètica

Valoració en Fisioteràpia I

Fonaments de Fisioteràpia
6

6

6

6

3

3
14021008 Fisioteràpia II 24 14214133

14214101

14214115

14204124
Valoració en Fisioteràpia II
i
Cinesiteràpia
i
Fisioteràpia Integrada I

Procediments Generals en Fisioteràpia III
4

6

3

6
14021008 Fisioteràpia II i 24

14214119

Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia I 5
14021001 Fisioteràpia III 24

14214120

14214135

Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia II 7
      14214121 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia III 6
      14214108 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I 3
     

14214109

14214134

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques II 6
      14214111 Fisioteràpia Cardiorespiratòria 3
      14214125 Pràctiques Clíniques I 6
      14214113 Fisioteràpia Integrada II 4
14021201 Investigació en Fisioteràpia I 4,5 14214006 Bases de Documentació i Educació 6
14021208

14021221
Models d'Adaptació a l'Envelliment
o
Fisioteràpia en Geriatria
3

4,5
14214205 Models d'Adaptació a l'Envelliment 3
14021002

14021003

14021102
Patologia Mèdica i Quirúrgica I
i
Patologia Mèdica i Quirúrgica II
i
Farmacologia
10,5

10,5

3
14214107

14214102

14214104

14214106

14214105
Patologia Mèdica
i
Patologia Quirúrgica
i
Farmacologia
i
Radiologia
i
Patologia Ginecològica i Pediàtrica
7

6

5

3

3
14021009 Salut Pública i Legislació Sanitària 7,5 14214116

14214117

14214118
Legislació Sanitària
i
Salut Pública
i
Organització i Gestió Sanitària
3

3

3
14021104

14021105
Teoria de les Terapèutiques Afins
i
Terapèutiques Associades
3

3
14214110 Rehabilitació i Terapèutiques Associades 4
14021205 Rehabilitació 3 - - -
14021222 Neurogeriatria 3 - - -
14021217 Microbiologia Clínica 3 - - -
14021213 Tècniques Específiques de Massoteràpia 3 - - -
14021220 Primers Auxilis 1,5 - - -