saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Informàtica (2010): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT ASSIGNATURES

Enginyeria Informàtica (1997)

ASSIGNATURA NOU PLA

Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
17012218 Arquitectures Distribuïdes en Entorns Mòbils  4,5 17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades 6
17012006 Arquitectures Especialitzades 4,5 17234218 Arquitectures Especialitzades * 6
17012207 Arquitectures Orientades a les Aplicacions 4,5 17234219 Arquitectures Orientades a les Aplicacions * 6
17012002 Arquitectures Paral·leles 4,5 17234109 Arquitectura de Computadors 6
17012210 Comerç Electrònic 6 17234121 Sistemes de Comerç Electrònic 6
17012011 Compiladors I 4,5 17234127 Compiladors 6
17012012  Compiladors II 4,5 17234220 Compiladors II * 6
17012101 Control Autòmatic I 6 17234221 Control Autòmatic I * 6
17012104 Control Autòmatic II 6 17234222 Control Autòmatic II * 6
17012204 Criptologia 6 17234223 Criptologia * 6
17012201 Desenvolupament d'Aplicacions en Internet/Intranet 6 17234224 Desenvolupament d'Aplicacions en Internet/Intranet * 6
17012102 Disseny d'Interfícies Gràfiques  4,5 17234104 Interacció Persona-Ordinador 6
17012205 Disseny VLSI 4,5 17234225 Disseny VLSI * 6
17012003 Enginyeria del Software I 4,5 17234226 Enginyeria del Software I * 6
17012007 Enginyeria del Software II 4,5 17234227 Enginyeria del Software II * 6
17012010 Enginyeria del Software III 4,5 17234106 Sistemes Distribuïts 6
17012014 Enginyeria del Software IV 4,5 17234228 Enginyeria del Software IV * 6
17012211 Gestió del Coneixement 6 17234229 Gestió del Coneixement * 6
17012216 Identificació Biomètrica 6 17234230 Identificació Biomètrica * 6
17012004 Intel·ligència Artificial I 4,5 17234128 Intel·ligència Artificial 6
17012008 Intel·ligència Artificial II 4,5 17234231 Intel·ligència Artificial II * 6
17012208 Planificació i Control 6 17234232 Planificació i Control * 6
17012107 Projectes 6 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics 6
17012214 Robòtica Cooperativa 4,5 17234233 Robòtica Cooperativa * 6
17012105 Robòtica Industrial 6 17234205 Robots Industrials: Programació i Integració Sensorial 6
17012212 Seguretat i Hacking en Xarxes de Computadors 6 17234234 Seguretat i Hacking en Xarxes de Computadors * 6
17012106 Simulació 9 17234235 Simulació * 6
17012217 Sistemes d'Ajut a la Decisió 4,5 17234236 Sistemes d'Ajut a la Decisió * 6
17012202 Sistemes Electrònics amb Microcontroladors 4,5 17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades 6
17012009 Sistemes Informàtics I 7,5 17234237 Sistemes Informàtics I * 6
17012013 Sistemes Informàtics II 7,5 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics 6
17012103 Sistemes Informàtics en Temps Real 6 17234124 Sistemes de Temps Real 6
17012203 Sistemes de Telecomandament 4,5 17234238 Sistemes de Telecomandament * 6
17012215 Visió Artificial 4,5 17234130 Visió per Computadors 6
17012206 Visió per Computador Avançada 4,5 17234239 Visió per Computador Avançada * 6
17012209 Visualització Científica 6 17234240 Visualització Científica * 6
17012001 Xarxes de Computadors I 4,5 17234118 Xarxes de Dades 6
17012005 Xarxes de Computadors II 4,5 17234241 Xarxes de Computadors II * 6
17012213 Xarxes P2P 4,5 17234242 Xarxes P2P * 6

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT ASSIGNATURES

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)

ASSIGNATURA NOU PLA

Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
17071213 Administració i Gestió de Xarxes de Computadors 6 17234243 Administració i Gestió de Xarxes de Computadors *
17071212 Administració de Sistemes Operatius 4,5 17234244 Administració de Sistemes Operatius *
17071014 Àlgebra Lineal 12 17234007 Àlgebra Lineal 6
17071101 Anàlisi Matemàtica 12 17234005

17234006
Anàlisi Matemàtica I
i
Anàlisi Matemàtica II
6

6
17071218 Anglès Tècnic I 4,5 17234102 Anglès Tècnic 6
17071104 Bases de Dades 6 17234103 Bases de Dades 6
17071009 Comptabilitat Financera 4,5 17234245 Comptabilitat Financera *
17071012 Computadors 9 17234002 Fonaments de Computadors 6
17071109 Economia 6 17234246 Economia *
17071013

17071010
Economia d'Empresa
o
Gestió d'Empresa
4,5

6
17234008 Economia i Organització d'Empreses 6
17071011 Enginyeria del Software 12 17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6
17071004

17071008
Estadística I
i
Estadística II
6

4,5
17234011 Estadística 6
17071110 Estructura de Computadors I 6 17234107 Computadors 6
17071103 Estructura de Computadors II 4,5 17234108 Estructura de Computadors 6
17071006 Estructura de Dades 7,5 17234115 Estructures de Dades 6
17071201 Geometria Computacional 4,5 17234247 Geometria Computacional *
17071107 Gestió de la Informàtica 4,5 17234248 Gestió de la Informàtica *
17071204 Gràfics per Computadors 6 17234126 Modelització i Visualització 6
17071202 Intel·ligència Artificial 6 17234128 Intel·ligència Artificial 6
17071005 Introducció a les Bases de Dades 4,5 17234249 Introducció a les Bases de Dades * 6
17071003 Introducció als Sistemes Operatius 6 17234112 Fonaments de Sistemes Operatius 6
17071102 Llenguatges, Gramàtiques i Automàtes 4,5 17234110 Llenguatges Formals 6
17071106 Llenguatges de Programació 6 17234250 Llenguatges de Programació *
17071007 Matemàtica Discreta 6 17234009 Matemàtica Discreta I 6
17071001 Programació I 12 17234001

17234114
Fonaments de Programació I
i
Programació
6

6
17071002 Programació II 6 17234116 Metodologies de la Programació 6
17071203 Programació Concurrent 6 17234259 Programació Concurrent *
17071108 Projecte de Fi de Carrera 9 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics
17071206 Projectes Informàtics 4,5 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics
17071205 Sistemes Oberts 6 17234123 Sistemes Oberts 6
17071105 Sistemes Operatius 4,5 17234113 Estructura de Sistemes Operatius 6

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT ASSIGNATURES

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)

ASSIGNATURA NOU PLA

Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
17081208

17081108
Administració i Gestió de Xarxes de Computadors
o
Administració de Sistemes Operatius
6

4,5
17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6
17081012 Àlgebra Lineal 12 17234007 Àlgebra Lineal 6
17081112 Anàlisi Matemàtica 12 17234005

17234006
Anàlisi Matemàtica I
i
Anàlisi Matemàtica II
6

6
17081201 Anglès Tècnic I 4,5 17234102 Anglès Tècnic 6
17081210 Arquitectura de Computadors 4,5 17234109 Arquitectura de Computadors 6
17081110 Bases de Dades 6 17234103 Bases de Dades 6
17081202 Càlcul Numèric 6 17234252 Càlcul Numèric * 6
17081010 Computadors 9 17234002 Fonaments de Computadors 6
17081005

17081107
Estadística I
i
Estadística II
6

4,5
17234011 Estadística 6
17081011 Estructura de Computadors I 6 17234107 Computadors 6
17081103 Estructura de Computadors II 4,5 17234108 Estructura de Computadors 6
17081007 Estructura de Dades 7,5 17234115 Estructures de Dades 6
17081206 Geometria Computacional 4,5 17234247 Geometria Computacional *
17081002 Introducció a les Bases de Dades 4,5 17234249 Introducció a les Bases de Dades *
17081009 Introducció als Circuits Electrònics 7,5 17234003

17234004
Física I
i
Física II
6

6
17081203 Introducció a la Intel·ligència Artificial 4,5 17234255 Introducció a la Intel·ligència Artificial *
17081204 Introducció a la Robòtica 4,5 17234205 Robots Industrials: Programació i Integració Sensorial
17081003 Introducció als Sistemes Operatius 6 17234112 Fonaments de Sistemes Operatius 6
17081004 Llenguatges, Gramàtiques i Automàtes 4,5 17234110 Llenguatges Formals 6
17081008 Matemàtica Discreta 6 17234009 Matemàtica Discreta I 6
17081209 Microcomputadors 4,5 17234256 Microcomputadors *
17081006 Models Abstractes de Càlcul 4,5 17234257 Models Abstractes de Càlcul *
17081102 Perifèrics 4,5 17234258 Perifèrics *
17081013 Programació I 12 17234001

17234114
Fonaments de Programació I
i
Programació
6

6
17081104 Programació II 6 17234116 Metodologies de la Programació 6
17081215 Programació Concurrent 6 17234259 Programació Concurrent * 6
17081109 Projecte de Fi de Carrera 9 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics
17081216 Projectes Informàtics 4,5 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics
17081111 Sistemes Digitals 7,5 17234260 Sistemes Digitals *
17081207 Sistemes Informàtics Industrials 4,5 17234261 Sistemes Informàtics Industrials *
17081105 Sistemes amb Microprocessadors 4,5 17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades
17081106 Sistemes Operatius 4,5 17234113 Estructura de Sistemes Operatius 6
17081101 Sistemes i Senyals 4,5 17234262 Sistemes i Senyals * 
17081205 Tractament d'Imatges 4,5 17234130 Visió per Computador 6
17081001 Xarxes de Computadors 6 17234118 Xarxes de Dades 6

* Aquestes assignatures s'activen sols a efectes de reconeixement adaptat.