saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010): Taula d'Adaptació

 

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT ASSIGNATURES
Enginyeria Tècnica Industrial , especialitat en Electricitat (2002)
ASSIGNATURA NOU PLA
Grau d'Enginyeria Elèctrica(2010)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
17101002 Àlgebra 4,5 17214007 Àlgebra Lineal 6
17101005 Administració d'Empreses i Organització de la Producció 6 17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17101210 Ampliació d'Instal·lacions Elèctriques 4,5 17214232 Ampliació d'Instal·lacions Elèctriques * 6
17101202 Anglès 6 17214102 Anglès Tècnic 6
17101003 Càlcul 9 17214005

17214006
Anàlisi Matemàtica I
i
Anàlisi Matemàtica II
6

6
17101015 Càlcul de Màquines Elèctriques 6 17214123 Disseny de Màquines Elèctriques 6
17101006

17101007
Centrals Elèctriques I
i
Centrals Elèctriques II
6

6
17214117 Termodinàmica i Hidràulica 6
17101008

17101009
Circuits
i
Electrometria
9

4,5
17214105

17214106
Teoria de Circuits I
i
Teoria de Circuits II
6

5
17101204 Cogeneració 4,5 17214233 Cogeneració * 6
17101104 Control de Màquines Elèctriques 7,5 17214124 Control de Màquines Elèctriques 6
17101101 Dibuix Industrial 6 17214209 Representació Gràfica d'Instal·lacions 3
17101010 Electrònica Industrial I 9 17214107 Fonaments d'Electrònica 5
17101102 Electrònica Industrial II 6 17214110 Electrònica de Potència 6
17101010

17101011
Electrònica Industrial I
i
Fonaments d'Informàtica
9

6
17214002

17214001
Fonaments de Computadors
i
Fonaments de Programació
6

6
17101017 Expressió Gràfica i Disseny Assitit per Ordinador  6 17214011 Dibuix Tècnic 6
17101001 Fonaments Físics de l'Enginyeria 9 17214003

17214004
Física I
i
Física II
6

6
17101011 Fonaments d'Informàtica 6 17214001 Fonaments de Programació 6
17101203 Gestió d'Empreses 4,5 17214118 Organització Industrial 6
17101012 Instal·lacions Elèctriques I 4,5 17214116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5
17101013 Instal·lacions Elèctriques II 4,5 17214119 Instal·lacions Elèctriques 6
17101214 Luminotècnia 4,5 17214113 Luminotècnia 3
17101212 Manteniment Industrial 4,5 17214111 Manteniment Industrial 3
17101014 Màquines Elèctriques I 9 17214115 Fonaments de Màquines Elèctriques 5
17101103 Màquines Elèctriques II 9 17214120 Màquines Elèctriques 6
17101016 Materials Elèctrics i Magnètics 4,5 17214234 Materials Elèctrics i Magnètics * 6
17101004 Mètodes Estadístics de l'Enginyeria 6 17214009 Estadística i Mètodes Transformats 6
17101201 Mètodes Numèrics 4,5 17214235 Mètodes Numèrics * 6
17101021 Oficina Tècnica 6 17214125 Oficina Tècnica 6
17101207 Pràctiques en la Indústria I 6 17214501

17214502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17101208 Pràctiques en la Indústria II 9 17214501

17214502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17101209 Pràctiques en la Indústria III 12 17214501

17214502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17101022 Projecte de Fi de Carrera 12 17214126 Projectes d'Enginyeria Elèctrica 3
17101019 Regulació Automàtica 6 17214104 Fonaments de Regulació Automàtica 6
17101215 Seguretat i Legalització Elèctrica 4,5 17214236 Seguretat i Legalització Elèctrica * 6
17101211 Sistemes Automàtics 4,5 17214103 Automatització 6
17101213 Tecnologia Nuclear 4,5 17214237 Tecnologia Nuclear * 6
17101018 Teoria de Mecanismes i Estructures 6 17214121 Màquines i Mecanismes 5
17101205 Topografia i Obra Civil 6 17214238 Topografia i Obra Civil * 6
17101020 Transport d'Energia Elèctrica 9 17214127 Transport d'Energia Elèctrica 6

* Aquestes assignatures s'activen sols a efectes de reconeixement adaptat.