saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT

Enginyeria Tècnica Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

ASSIGNATURES PLA NOU

Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
19031101 Aliments i Nutrició 4,5 20214212 Aliments Transgènics 3
19031213 Anàlisi i Control de Qualitat dels Laboratoris Agroalimentaris 4,5   ---  
19031216 Anàlisi i Control Microbiològic 4,5   ---  
19031217 Anàlisi i Control Químic I 7,5 20214213 Eines d'Anàlisi de Dades per al Laboratori Agroalimentari 3
19031218 Anàlisi i Control Químic II 4,5 20214208 Anàlisi Instrumental per a la Indústria Química 3
19031219 Anàlisi Sensorial I 3   ---  
19031220 Anàlisi Sensorial II 3   ---  
19031206 Arboricultura Mediterrània 6   ---  
19031102 Automatització de Processos 4,5 20214105 Control i Instrumentació 6
19031005 Biologia 7,5 20214007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
19031006 Bioquímica 6 20214101 Biotecnologia de les Indústries Agroalimentàries 3
19031008 Càlcul, Estadística i Mètodes Numèrics 12 20214005 Matemàtiques I 9
20214006 Matemàtiques II 6
19031004 Ciència i Tecnologia del Medi Ambient 6 20214111 Tecnologia del Medi Ambient 6
19031221 Composició i Evolució del Vi 6   ---  
19031241 Conservació i  Distribució d'Aliments 4,5 20214114 Enginyeria de Processos Agroalimentaris I 6
19031001 Dibuix 6 20214001 Expressió Gràfica 6
19031223 Enologia Bàsica 3   ---  
19031222 Enginyeria Enològica 4,5   ---  

19031011

19031104

Enginyeria del Medi Rural i

Fred i Calor Industrials

10,5

4,5

20214120

20214119

Màquines i Motors Tèrmics i

Enginyeria Tèrmica

3

6

19031009 Economia 9 20214010 Economia i Organització Industrial 6
20214113 Comercialització i Valoració de les Indústries Agroalimentàries 3
19031002 Física 6 20214003 Física 6
19031246 Gestió de l'Energia en les Indústries Agràries i Alimentàries 4,5   ---  
19031240 Gestió i Tractament de Residus en Indústries Alimentàries 4,5 20214112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3
19031208 Introducció a l'Enologia 4,5   ---  
19031205 Introducció a la Viticultura 6   ---  
19031247 La Qualitat en els Laboratoris Agroalimentaris 4,5 20214126 Gestió de Qualitat d'una Indústria Agroalimentària 3
19031202 Manteniment a Indústries Agràries i Alimentàries 4,5   ---  
19031003 Microbiologia 7,5   ---  
19031204 Microbiologia d'Aliments 6 20214123 Microbiologia d'Aliments 6
19031010 Operacions Bàsiques i Tecnologies d'Aliments 15 20214116 Fonaments d'Enginyeria de Processos  9
20214121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
19031225 Pràctiques d'Enologia II 4,5   ---  
19031209 Pràctiques en Empresa 6   ---  
19031226 Productes de la Vinya i el Vi 4,5   ---  
19031215 Productes Làctics 6 20214211 Bioprocessos en la Indústria Alimentària 3
19031201 Productes Químics en la Producció  i Transformació dels Aliments 4,5   ---  
19031013 Projectes 6 20214106 Oficina Tècnica 6
19031103 Química i Control Analític dels Aliments 4,5 20214124  Química i Anàlisi dels Aliments 9
19031203 Anàlisi dels Aliments 6
19031007 Química 9 20214008 Química I 6
20214009 Química II 6
19031245 Tecnologia de Fermentacions 4,5   ---  
19031242 Tecnologies d'Olis i Greixos 4,5   ---  
19031243 Tecnologies de Fruites Seques 4,5   ---  
19031012 Tecnologies de la Producció Vegetal 10,5 20214107 Fitotècnia 6
20214011 Edafologia i Climatologia 6
19031227 Transformació del Raïm en Vi 4,5   ---  
19031228 Transformació del Raïm en Vi II 7,5   ---  
19031105 Treball de fi de Carrera 12   ---