saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Economia (2009): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA ASSIGNATURES
(Llicenciatura en Economia)
ASSIGNATURA NOU PLA
(Grau d'Economia)
Codi Assigantura Crèdits Codi Assigantura ECTS
16062240 Ampliació de Matemàtiques per a l'Economia 6   ---  
16061101 Anàlisi de Dades Econòmiques 6   ---  
16062256 Anàlisi dels Estats Comptables 6   ---  
16061013 Anàlisi Matemàtica I 6 16264008 Matemàtiques I 6
16061014 Anàlisi Matemàtica II 6 16264009 Matemàtiques II 6
16061205 Anàlisi Multivariant 6   ---  
16062219 Avaluació de Polítiques Públiques 6   ---  
16062216 Comerç Internacional 6   ---  
16061213 Comptabilitat de Costos 6   ---  
16061002 Comptabilitat Financera 6 16264002 Comptabilitat Financera 6
16062254 Comptabilitat Internacional 6   ---  
16062255 Comptabilitat Pública 6   ---  
16062230 Creixement Econòmic 6   ---  
16062218 Desenvolupament Local 6   ---  
16062024 Dinàmica Macroeconòmica 6 16264110 Dinàmica Macroeconòmica 6
16162245 Direcció de Recursos Humans 6   ---  
16062244 Direcció d'Operacions 6   ---  
16062246 Direcció Estratègica 6   ---  
16061104
16062028
Direcció Financera I
Direcció Financera II
6
6
16264102 Direcció Financera 6
16061211 Diseeny Organitzatiu 6   ---  
16062231 Doctrines Econòmiques i Anàlisi Econòmica 6 16264117 Història del Pensament Econòmic 6
16061203 Dret Constitucional 6   ---  
16062257 Dret i Política de la Competència 6 16264214 Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 6
16061204 Dret Tributari 6   ---  
16062017 Econometria I 6 16264114 Econometria I 6
16062018 Econometria II 6 16264115 Econometria II 6
16062215 Economia Catalana 6   ---  
16062227 Economia de la Informació 6   ---  
16062225 Economia de la Salut 6 16264223 Economia de la Salut 6
16061102 Economia de l'Empresa 6 16264003 Organització d'Empreses 6
16062223 Economia del Medi Ambient 6 16264107 Economia del Medi Ambient i Sostenibilitat 6
16062224 Economia del Sector Turístic 6   ---  
16062221 Economia del Transport 6 16264216 Economia del Transport  6
16061004 Economia Espanyola 6 16264006 Principis d'Economia Aplicada 6
16061202 Economia Europea 6   ---  
16062220 Economia Industrial Aplicada 6   ---  
16062233 Economia Internacional i Integració Econòmica 6 16264203 Economia Internacional 6
16062217 Economia Laboral 6 16264106 Economia Laboral  6
16062232  Economia Monetària 6   ---  
16061003  Economia Mundial 6 16264105 Economia Mundial 6
16062106  Economia Territorial 6 16264101 Economia Regional i Urbana 6
16062228 Elecció Social 6   ---  
16061005  Estadística I 6 16264007 Estadística I 6
16061006 Estadística II 6 16264104 Estadística II 6
16061206 Estructura Social 6   ---  
16062263 Estudis en el Marc de Convenis Internacionals 6 16264206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6
16062214  Federalisme Fiscal 6   ---  
16062251  Finances 6   ---  
16062253  Finances Corporatives 6   ---  
16062258  Fonaments de Dret Comunitari i Europeu 6   ---  
16062027  Fonaments de Màrqueting  6   ---  
16062247  Gestió de la Qualitat 6   ---  
16061212  Gestió de Recursos Humans 6   ---  
16062252  Gestió del Risc 6   ---  
16062249  Gestió d'Empreses (Turístiques, Sanitàries i de Serveis) 6   ---  
16062021  Hisenda Pública 6 16264111 Economia Pública 6
16061008  Història Econòmica d'Espanya 6   ---  
16061007  Història Econòmica Mundial 6 16264116 Història Econòmica 6
16062239  Informàtica Aplicada als Mètodes Quantitatius 6   ---  
16062222  Innovació i Canvi Tècnic 6 16264220 Innovació i Canvi Tecnològic 6
16061001 Introducció a la Comptabilitat 6 16264001 Introducció a la Comptabilitat  6
16061010 Introducció al Dret de l'Administració Pública 6   ---  
16061009 Introducció al Dret Mercantil 6 16264010 Dret Mercantil  6
16061210 Inversions Financeres 6   ---  
16062238 Investigació Operativa 6   ---  
16062248 Logística Integral 6 16264224 Logística i Distribució Internacional 6
16062262  Macroeconometria Aplicada 6 16264213 Anàlisi de Dades Macroeconòmiques 6
16061011
16061015
Macroeconomia I
Microeconomia I
6
6
16264004 Introducció a l'Economia 6
16061012  Macroeconomia II 6 16264005 Macroeconomia 6
16062023 Macroeconomia Superior 6   ---  
16062243  Màrqueting de Serveis 6   ---  
16062242  Màrqueting Internacional 6 16264201 Màrqueting Internacional 6
16062241  Màrqueting Públic 6   ---  
16061208  Matemàtiques de les Operacions Financeres 6   ---  
16061103 Matemàtiques per a l'Economia 6 16264113 Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica 6
16062250 Mercats i Instruments Financers 6   ---  
16061207 Mètodes d'Investigació Social 6   ---  
16062261 Microeconometria Aplicada 6 16264212 Anàlisi de Dades Microeconòmiques 6
16061016 Microeconomia II 6 16264103 Microeconomia 6
16062026 Microeconomia Superior 6 16264108 Teoria Econòmica del Benestar 6
16062234 Models de Seguretat Social 6   ---  
16062226 Negociació i Subhastes 6   ---  
16062229 Nova Economia 6   ---  
16061201 Organització Econòmica Internacional 6 16264204 Relacions Econòmiques Internacionals 6
16061209 Planificació Econòmica i Financera 6   ---  
16062019 Política Econòmica 6 16264210 Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques 6
16062020 Política Industrial 6 16264118 Política Industrial 6
16062264 Pràctiques Empresarials I 6   ---  
16062265 Pràctiques Empresarials II 6   ---  
16062260 Sociologia del Turisme 6   ---  
16062259 Sociologia Econòmica 6 16264211 Relacions Socials en l'Empresa 6
16062237 Tècniques Operatives de Gestió 6   ---  
16062236 Teoria de Jocs 6   ---  
16062025 Teoria de l'Organització Industrial  6 16264109 Teoria de l'Organització Industrial 6
16062235 Teoria del comerç Internacional i Tipus de Canvi 6   ---  
16062022 Teoria del Sector Públic 6 16264112 Teoria del Sector Públic  6
16062107 Teoria dels Mercats Financers 6 16264209 Teoria Econòmica Financera 6
16061105 Teoria Econòmica de la Decisió 6   ---

ASSIGNATURES PLA ASSIGNATURES
(Llicenciatura en Economia)
ASSIGNATURA NOU PLA
(Grau d'Economia)
Codi Assigantura Crèdits Codi Assigantura ECTS
16062240 Ampliació de Matemàtiques per a l'Economia 6   ---  
16061101 Anàlisi de Dades Econòmiques 6   ---  
16062256 Anàlisi dels Estats Comptables 6   ---  
16061013 Anàlisi Matemàtica I 6 16224008 Matemàtiques I 6
16061014 Anàlisi Matemàtica II 6 16224009 Matemàtiques II 6
16061205 Anàlisi Multivariant 6   ---  
16062219 Avaluació de Polítiques Públiques 6   ---  
16062216 Comerç Internacional 6   ---  
16061213 Comptabilitat de Costos 6   ---  
16061002 Comptabilitat Financera 6 16224002 Comptabilitat Financera 6
16062254 Comptabilitat Internacional 6   ---  
16062255 Comptabilitat Pública 6   ---  
16062230 Creixement Econòmic 6   ---  
16062218 Desenvolupament Local 6   ---  
16062024 Dinàmica Macroeconòmica 6 16224110 Dinàmica Macroeconòmica 6
16162245 Direcció de Recursos Humans 6   ---  
16062244 Direcció d'Operacions 6   ---  
16062246 Direcció Estratègica 6   ---  
16061104 Direcció Financera I 6 16224101 Direcció Financera: Inversió 6
16062028 Direcció Financera II 6 16224102 Direcció Financera: Finançament 6
16061211 Diseeny Organitzatiu 6   ---  
16062231 Doctrines Econòmiques i Anàlisi Econòmica 6 16224117 Història del Pensament Econòmic 6
16061203 Dret Constitucional 6   ---  
16062257 Dret i Política de la Competència 6 16224214 Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 6
16061204 Dret Tributari 6   ---  
16062017 Econometria I 6 16224114 Econometria I 6
16062018 Econometria II 6 16224115 Econometria II 6
16062215 Economia Catalana 6   ---  
16062227 Economia de la Informació 6   ---  
16062225 Economia de la Salut 6   ---  
16061102 Economia de l'Empresa 6 16224003 Organització d'Empreses 6
16062223 Economia del Medi Ambient 6
16224121
16224215
 
Economia del Medi Ambient i Sostenibilitat o
Economia del Medi Ambient (en extinció)
6
6
16062224 Economia del Sector Turístic 6   ---  
16062221 Economia del Transport 6 16224216 Economia del Transport  6
16061004 Economia Espanyola 6 16224006 Principis d'Economia Aplicada 6
16061202 Economia Europea 6   ---  
16062220 Economia Industrial Aplicada 6   ---  
16062233 Economia Internacional i Integració Econòmica 6 16224203 Economia Internacional 6
16062217 Economia Laboral 6 16224120 Economia Laboral  6
16062232  Economia Monetària 6   ---  
16061003  Economia Mundial 6 16224105 Economia Mundial 6
16062106  Economia Territorial 6 16224119 Economia Regional i Urbana 6
16062228 Elecció Social 6   ---  
16061005  Estadística I 6 16224007 Estadística I 6
16061006 Estadística II 6 16224104 Estadística II 6
16061206 Estructura Social 6   ---  
16062263 Estudis en el Marc de Convenis Internacionals 6 16224206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6
16062214  Federalisme Fiscal 6   ---  
16062251  Finances 6   ---  
16062253  Finances Corporatives 6   ---  
16062258  Fonaments de Dret Comunitari i Europeu 6   ---  
16062027  Fonaments de Màrqueting  6   ---  
16062247  Gestió de la Qualitat 6   ---  
16061212  Gestió de Recursos Humans 6   ---  
16062252  Gestió del Risc 6   ---  
16062249  Gestió d'Empreses (Turístiques, Sanitàries i de Serveis) 6   ---  
16062021  Hisenda Pública 6 16224111 Economia Pública 6
16061008  Història Econòmica d'Espanya 6   ---  
16061007  Història Econòmica Mundial 6 16224116 Història Econòmica 6
16062239  Informàtica Aplicada als Mètodes Quantitatius 6   ---  
16062222  Innovació i Canvi Tècnic 6   ---  
16061001 Introducció a la Comptabilitat 6 16224001 Introducció a la Comptabilitat  6
16061010 Introducció al Dret de l'Administració Pública 6   ---  
16061009 Introducció al Dret Mercantil 6 16224010 Dret Mercantil  6
16061210 Inversions Financeres 6   ---  
16062238 Investigació Operativa 6   ---  
16062248 Logística Integral 6   ---  
16062262  Macroeconometria Aplicada 6 16224213 Anàlisi de Dades Macroeconòmiques 6
16061011  Macroeconomia I 6 16224005 Introducció a la Macroeconomia 6
16061012  Macroeconomia II 6 16224107 Macroeconomia  
16062023 Macroeconomia Superior 6   ---  
16062243  Màrqueting de Serveis 6   ---  
16062242  Màrqueting Internacional 6 16224201 Màrqueting Internacional 6
16062241  Màrqueting Públic 6   ---  
16061208  Matemàtiques de les Operacions Financeres 6   ---  
16061103 Matemàtiques per a l'Economia 6 16224113 Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica 6
16062250 Mercats i Instruments Financers 6   ---  
16061207 Mètodes d'Investigació Social 6   ---  
16062261 Microeconometria Aplicada 6 16224212 Anàlisi de Dades Microeconòmiques 6
16061015 Microeconomia I 6 16224004 Introducció a la Microeconomia 6
16061016 Microeconomia II 6 16224103 Microeconomia 6
16062026 Microeconomia Superior 6 16224108 Teoria Econòmica del Benestar 6
16062234 Models de Seguretat Social 6   ---  
16062226 Negociació i Subhastes 6   ---  
16062229 Nova Economia 6   ---  
16061201 Organització Econòmica Internacional 6 16224204 Relacions Econòmiques Internacionals 6
16061209 Planificació Econòmica i Financera 6   ---  
16062019 Política Econòmica 6 16224210 Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques 6
16062020 Política Industrial 6 16224118 Política Industrial 6
16062264 Pràctiques Empresarials I 6   ---  
16062265 Pràctiques Empresarials II 6   ---  
16062260 Sociologia del Turisme 6   ---  
16062259 Sociologia Econòmica 6 16224211 Relacions Socials en l'Empresa 6
16062237 Tècniques Operatives de Gestió 6   ---  
16062236 Teoria de Jocs 6   ---  
16062025 Teoria de l'Organització Industrial  6 16224109 Teoria de l'Organització Industrial 6
16062235 Teoria del comerç Internacional i Tipus de Canvi 6   ---  
16062022 Teoria del Sector Públic 6 16224112 Teoria del Sector Públic  6
16062107 Teoria dels Mercats Financers 6 16224209 Teoria Econòmica Financera 6
16061105 Teoria Econòmica de la Decisió 6   ---