saltar al contingut principal
Cercar
URV

PLANS D'ESTUDIS

En aquesta plana es recull la informació necessària per aquells alumnes que vulguin adaptar els seus estudis als nous Graus.

PLA D’ESTUDIS D’ORIGEN: vincle directe a la plana que mostra l’estructura i el contingut del pla d'estudis d'origen.

PLA D'ESTUDIS GRAU: vincle directe a la plana del grau que mostra l'estructura, el contingut, els itineraris, intensificacions, el calendari d'implantació del nou grau i el d'extinció del pla preexistent, les taules d'adaptació/reconeixement i les assignatures comunes del PFG.

PLA D'ESTUDIS D'ORIGEN PLA D'ESTUDIS GRAU
Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009
Grau Economia 2009
Grau Finances i Comptabilitat 2009
Antropologia Social i Cultural Grau d'Antropologia i Evolució Humana 2013
Arquitectura Grau Arquitectura
Bioquímica Grau Bioquímica i Biologia Molecular 2009
Biotecnologia Grau Biotecnologia 2009
Ciències del Treball (llicenciatura) Grau Relacions Laborals i Ocupació 2009
Ciències Empresarials (diplomatura) Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009
Grau Economia 2009
Grau Finances i Comptabilitat 2009
Dret (llicenciatura) Grau Dret 2009
Economia (llicenciatura) Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009
Grau Economia 2009
Grau Finances i Comptabilitat 2009
Educació Social (diplomatura) Grau Educació Social 2009
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2010
Enginyeria en Informàtica Grau Enginyeria Informàtica 2010
Enginyeria Química Grau Enginyeria Química 2010
Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries Grau Enginyeria Agroalimentària 2010
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Grau Enginyeria Informàtica 2010
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica Grau Enginyeria Telemàtica 2010
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat Grau Enginyeria Electrica 2010
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2010
Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial Grau Enginyeria Química 2010
Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica Grau Enginyeria Mecànica 2010
Enologia (llicenciatura) Grau Enologia 2009
Enologia (grau 2009) Grau Enologia 2014
Filologia Anglesa (llicenciatura) Grau Anglès 2009
Filologia Catalana (llicenciatura) Grau Llengua i Literatura Catalanes 2009
Filologia Hispànica (llicenciatura) Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 2009
Fisioteràpia (diplomatura) Grau de Fisioterapia 2010
Geografia (llicenciatura) Grau Geografia i Ordenació del Territori 2009
Història (llicenciatura) Grau Història 2008
Història de l'Art (llicenciatura) Grau Història de l'Art 2008
Infermeria (diplomatura) Grau Infermeria 2009
Medicina (llicenciatura) Grau Medicina 2009
Mestre especialitat Educació Especial Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Educació Física Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Educació Infantil Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Educació Musical Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Educació Primària Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Llengua Estrangera Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Nutrició Humana i Dietètica (diplomatura) Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Pedagogia (llicenciatura) Grau Pedagogia 2009
Periodisme (llicenciatura) Grau Periodisme 2009
Psicologia (llicenciatura)
Psicopedagogia (llicenciatura)
Grau Psicologia 2009
Publicitat i Relacions Públiques (llicenciatura) Grau de Periodisme 2009
Grau Publicitat i Relacions Públiques 2009
Química (llicenciatura) Grau Química 2009
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 2009
Relacions Laborals (diplomatura) Grau Relacions Laborals i Ocupació 2009
Treball Social (diplomatura) Grau Treball Social 2009
Turisme (diplomatura) Grau Turisme 2009