saltar al contingut principal
Cercar
URV

PLANS D'ESTUDIS

En aquesta plana es recull la informació necessària per aquells alumnes que vulguin adaptar els seus estudis als nous Graus.

TAULA D’ADAPTACIÓ/RECONEIXEMENT: 
 

Taula d'adaptació: Recull les assignatures equivalents entre el pla d’estudis preexistent i el nou grau.
Taula de reconeixement: Recull les assignatures equivalents entre d’altres plans d’estudis no renovats i el nou grau.

TAULA RECONEIXEMENT ENTRE ENSENYAMENTS DE GRAU:Taula que actualment recull les assignatures equivalents entre graus que formen part d'un Programa Formatiu de Grau. 

PLA D’ESTUDIS: vincle directe a la plana que mostra l’estructura i el contingut del pla d'estudis d'origen.

PLA D’ESTUDIS GRAUS: vincle directe a la plana del grau que mostra l’estructura, el contingut, els itineraris, intensificacions, el calendari d’implantació del nou grau i el d’extinció del pla preexistent, les taules d’adaptació/reconeixement i les assignatures comunes del PFG

ESTUDIS OFICIALS URV

PLA D'ESTUDIS

D'ORIGEN

PLA D'ESTUDIS

GRAU

TAULA ADAPTACIÓ /   RECONEIXEMENT       

TAULA RECONEIXEMENT

ENTRE ENSENYAMENTS DE GRAU

CALENDARI D'EXTINCIÓ / IMPLANTACIÓ  
Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura)

       

  (Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009)    

  (Grau Finances i Comptabilitat 2009)

  (Grau Economia 2009)                 

Antropologia Social i Cultural        

  (Grau d'Antropologia i Evolució Humana 2013)

       

Arquitectura        

  Grau Arquitectura  

Bioquímica        

  (Grau Bioquímica i Biologia Molecular 2009)

Biotecnologia

       

  (Grau Biotecnologia 2009)

Ciències del Treball (llicenciatura)        

  (Grau Relacions Laborals i Ocupació 2009)

        

Ciències Empresarials (diplomatura)        

  (Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009)

  (Grau Economia 2009)

  (Grau Finances i Comptabilitat 2009)

Dret (llicenciatura)        

  (Grau Dret 2009)

        

Economia (llicenciatura)        

  (Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009)

  (Grau Economia 2009)

  (Grau Finances i Comptabilitat 2009)

Educació Social (diplomatura)        

  (Grau Educació Social 2009)

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial        

  (Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2010)

  

Enginyeria en Informàtica        

(Grau Enginyeria Informàtica 2010)

Enginyeria Química        

(Grau Enginyeria Química 2010)

Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries        

(Grau Enginyeria Agroalimentària 2010)

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió        

(Grau Enginyeria Informàtica 2010)

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes        

( Grau Enginyeria Informàtica 2010)

Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica        

(Grau Enginyeria Telemàtica 2010)

Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat        

(Grau Enginyeria Electrica 2010)

Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial        

(Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2010)

Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial        

(Grau Enginyeria Química 2010)

Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica        

(Grau Enginyeria Mecànica 2010)              

Enologia (llicenciatura)        

  (Grau Enologia 2009)

 

Enologia (grau 2009)

       

  (Grau Enologia 2014)  

Filologia Anglesa (llicenciatura)        

  (Grau Anglès 2009)

Filologia Catalana (llicenciatura)        

  (Grau Llengua i Literatura Catalanes 2009)

Filologia Hispànica (llicenciatura)        

  Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 2009)

Fisioteràpia (diplomatura)        

  Grau de Fisioterapia (2010)            

Geografia (llicenciatura)        

  (Grau Geografia i Ordenació del Territori 2009)

Història (llicenciatura)        

  (Grau Història 2008)

Història de l'Art (llicenciatura)        

  (Grau Història de l'Art 2008)

Infermeria (diplomatura)        

  (Grau Infermeria 2009)  

Medicina (llicenciatura)        

  (Grau Medicina 2009)  

Mestre especialitat Educació Especial        

  (Grau Educació Infantil 2009)

  (Grau Educació  Primària 2009

    

Mestre especialitat Educació Física        

  (Grau Educació Infantil 2009)

  (Grau Educació  Primària 2009)

Mestre especialitat Educació Infantil        

  (Grau Educació Infantil 2009)

  (Grau Educació  Primària 2009)

Mestre especialitat Educació Musical        

  (Grau Educació Infantil 2009)

  (Grau Educació  Primària 2009)

Mestre especialitat Educació Primària        

  (Grau Educació Infantil 2009)

  (Grau Educació  Primària 2009)

Mestre especialitat Llengua Estrangera        

  (Grau Educació Infantil 2009)

  (Grau Educació  Primària 2009)

Nutrició Humana i Dietètica (diplomatura)        

(Grau de Nutrició Humana i Dietètica)  

Pedagogia (llicenciatura)        

  (Grau Pedagogia 2009

Periodisme (llicenciatura)        

  (Grau Periodisme 2009)

Psicologia (llicenciatura)        

  (Grau Psicologia 2009)  

Psicopedagogia (llicenciatura)                    

  

Publicitat i Relacions Públiques (llicenciatura)        

  (Grau de Periodisme 2009)

  (Grau Publicitat i Relacions Públiques 2009)

Química (llicenciatura)        

  (Grau Química 2009)

  (Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 2009)

 

Relacions Laborals (diplomatura)        

  (Grau Relacions Laborals i Ocupació 2009)

 

Treball Social (diplomatura)        

  (Grau Treball Social 2009)  

Turisme (diplomatura)        

  (Grau Turisme 2009)