saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 42  18 0 --- --- 60
2n 18  42 0 --- --- 60
3r ---  60 --- --- --- 60
4t ---  36 12 12
(Optativa)
12 60
TOTALS  60  156 12 12 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17234001 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica
17234013 Física 6 Bàsica Física
17234005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques
17234007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques
17234101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17234002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17234006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17234008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
17234102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria  
17234131 Fonaments de Programació II 6 Obligatòria  

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17234009 Matemàtica Discreta I 6 Bàsica Matemàtiques
17234107 Computadors 6 Obligatoria  
17234011 Estadística 6 Bàsica  Estadística
17234114 Programació 6 Obligatòria  
17234116 Metodologies de la Programació 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17234115 Estructures de Dades 6 Obligatòria  
17234103 Bases de Dades 6 Obligatòria  
17234112 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria  
17234010 Matemàtica Discreta II 6 Bàsica  Matemàtiques
17234108 Estructura de Computadors 6 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17234104 Interacció Persona-Ordinador 6 Obligatòria
17234118 Xarxes de Dades 6 Obligatòria
17234117 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria
17234109 Arquitectura de Computadors 6 Obligatòria
17234113 Estructura de Sistemes Operatius 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 Obligatòria
17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 Obligatòria
17234110 Llenguatges Formals 6 Obligatòria
17234106 Sistemes Distribuïts 6 Obligatòria
17234120 Seguretat de Xarxes 6 Obligatòria

4t curs

  • Pels estudiants de l'especialitat en Enginyeria del Software:
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17234111 Projectes de Sistemes Informàtics 6 Obligatòria
17234123 Sistemes Oberts 6 Obligatòria
17234124 Sistemes de Temps Real 6 Obligatòria
17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
17234121 Sistemes de Comerç Electrònic 6 Obligatòria
17234122 Sistemes d'Informació en les Organitzacions 6 Obligatòria
17234301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
  • Pels estudiants de l'especialitat en Computació:
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17234111 Projectes de Sistemes Informàtics 6 Obligatòria
17234126 Modelització i Visualització 6 Obligatòria
17234127 Compiladors 6 Obligatòria
17234128 Intel·ligència Artificial 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
17234129 Computació Paral·lela i Massiva 6 Obligatòria
17234130 Visió per Computador 6 Obligatòria
17234301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.