saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Social (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- -- 30 21 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 60 120 30 21 9 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial hauràs d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera.

    ♦ Estudiants que vau iniciar estudis el curs 2013-14 o en cursos anteriors. Nivell B1 d'anglès, francès, alemany, italià o portuguès (+ informació)

    ♦ Estudiants que heu iniciat estudis el curs 2014-15 o en cursos posteriors. Nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià (+ informació i excepcions)

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
11224001 Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia
11224002 Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació
11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia
11224004 Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11224101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat 6 Obligatòria
11224102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 12 Obligatòria
11224103 Atenció a la Diversitat 6 Obligatòria
11224104 Política i Gestió Educativa 12 Obligatòria
11224105 Investigació i Avaluació en Educació 18 Obligatòria
11224106 Projecció Professional 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11224107 Comunitat, Entorn Social i Acció Comunitària 18 Obligatòria
11224108 Mediació Social i Cultural 12 Obligatòria
11224109 Acció Socioeducativa per a la Inclusió Social 18 Obligatòria
11224110 Programes, Institucions, Serveis i Recursos per l'Acció Socioeducativa 12 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11224401 Pràcticum (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràcticum, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
11224301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
Primer Quatrimestre
  Optatives 30 Optativa
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.