saltar al contingut principal
Cercar
URV

Qualitat de la recerca

La URV disposa d’un sistema de gestió de la qualitat, certificat sota els requeriments de la norma ISO 9001:2008, per a les activitats de recerca, desenvolupament, innovació, transferència de coneixement i tecnologia de 21 grups de recerca i 4 centres d’innovació.

Certificat de qualitat

Política de qualitat

Aquest reconeixement, que comporta una millora de la competitivitat i representa un segell internacionalment reconegut de la qualitat de la recerca de la URV, ha permès:

  • Ajudar l’organització a desenvolupar-se.
  • Demostrar el compromís amb la qualitat i la satisfacció dels usuaris.
  • Supervisar i millorar contínuament els processos i el sistema de gestió.
  • Millorar la responsabilitat, la motivació i el compromís del personal.
  • Millorar l'organització i la gestió de les unitats.
  • Millorar les condicions competitives a l’hora d’aconseguir projectes i contractes.

L’efecte positiu d’aquesta certificació es complementa amb els bons resultats aconseguits pels mateixos grups de recerca en altres processos d'avaluació, tant interns com externs:

  • 13 grups certificats figuren entre els 50 grups de recerca més ben situats a la convocatòria d'ajuts per contractar personal investigador novell de l'AGAUR (FI-DGR 2015).
  • El 80 % dels grups certificats pertanyen a grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria de l'AGAUR (SGR 2014).

I també es fa evident amb els resultats de producció científica:

  • Gairebé el 30% de les publicacions de la URV de l'any 2014 en revistes indexades al Web of Science corresponen a grups de recerca certificats.
  • El 30% dels Highly Cited Papers que ha aconseguit la URV en els darrers 11 anys han estat publicats per grups de recerca certificats. 

El sistema de gestió de la qualitat ha estat reconegut com a bona pràctica en la convocatòria de Telescopi Espanya de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC (Telescopi) i també en l'European Observatory of Good Practices in Strategic University Management (EUSUM).

Data d'actualització: 22/06/2016