saltar al contingut principal
Cercar
URV

Qualitat de la recerca

La URV va dissenyar un Sistema de Gestió de la Qualitat de l'R+D+I (SGQ) per a les activitats de recerca, desenvolupament, innovació, transferència de coneixement i tecnologia de les unitats de recerca; sota els requeriments de la norma ISO 9001.

El primer conjunt de 15 estructures de recerca va ser auditat amb èxit a finals de 2007, obtenint així la certificació de l'SGQ d'R+D+I. Des de llavors i fins al maig de 2018, s'han certificat externament un total de 29 unitats de recerca, corresponents a 24 grups de recerca i 5 centres d'innovació, tots ells pertanyents a l'àmbit científic-tècnic.

Aquest reconeixement, que comporta una millora de la competitivitat i representa un segell internacionalment reconegut de la qualitat de la recerca de la URV, ha permès:

  • Ajudar l’organització a desenvolupar-se.
  • Demostrar el compromís amb la qualitat i la satisfacció dels usuaris.
  • Supervisar i millorar contínuament els processos i el sistema de gestió.
  • Millorar la responsabilitat, la motivació i el compromís del personal.
  • Millorar l'organització i la gestió de les unitats.
  • Millorar les condicions competitives a l’hora d’aconseguir projectes i contractes.

La política de la universitat en matèria de qualitat és seguir avançant, tal com es recull en l'eix 5 del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació de la URV aprovat al juny de 2017; en el que s'inclouen línies de acció en matèria de qualitat, avaluació i reconeixement de la recerca. En aquest context i tenint en compte que el 27 de maig de 2018 va finalitzar la vigència del certificat ISO 9001:2008 i no es va renovar la certificació, actualment no es va renovar la certificació. Actualment s'està treballant en un sistema de gestió de la qualitat basat en un codi de Bones Pràctiques de Gestió de l'R+D+I al que es poden acollir tots els grups i altres estructures de recerca de la Universitat.

El sistema de gestió de la qualitat ha estat reconegut com a bona pràctica en la convocatòria de Telescopi Espanya de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC (Telescopi)

Data d'actualització: Juliol 2018