saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (2013)

Branca: Art i Humanitats

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 -- -- -- 60
2n 12 48 -- -- -- 60
3r -- 42 18 -- -- 60
4t -- 6 42 12 60
TOTALS 60 108 60 -- 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
12284002 Introducció a l'Antropologia 6 Bàsica Antropologia
12284003 Geografia Humana 6 Bàsica Geografia
12284008 Fonaments de la Història 6 Bàsica Història
12284007 Competències en TIC per a l'Antropologia i l'Evolució Humana 6 Bàsica Enginyeria i Informàtica
12284102 Evolució Humana i Cultura (**) 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
12284004 Pensament Filosòfic i Científic Contemporani 6 Bàsica Filosofia
12284005 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern
12284101 Història de l'Antropologia I (**) 6 Obligatòria  
12284001 Etnografia 6 Bàsica Antropologia
12284006 Sociologia 6 Bàsica Sociologia

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
12284010 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern
12284103 Història de l'Antropologia II (**) 6 Obligatòria  
12284109 Antropologia Biològica (**) 6 Obligatòria  
12284105 Evolució Humana (**) 6 Obligatòria  
12284110 Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes (**) 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
12284106 Arqueologia del Quaternari (**) 6 Obligatòria  
12284107 Cultura Material (**) 6 Obligatòria  
12284009 Lingüística General 6 Bàsica Lingüística
12284108 Estadística (**) 6 Obligatòria  
12284104 Mètodes i Tècniques Etnogràfiques (**) 6 Obligatòria  

 

3r curs

  • L’estudiant ha de cursar obligatòriament totes les assignatures d’una de les mencions.
MENCIÓ D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284111 Antropologia del Parentiu (**) 6 Obligatòria
12284112 Antropologia Política (**) 6 Obligatòria
12284123 Antropologia de la Religió 6 Obligatòria
12284113 Antropologia Econòmica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12284114 Antropologia Urbana (**) 6 Obligatòria
12284122 Comunicació i Cultura 6 Obligatòria
12284115 Antropologia Mèdica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
MENCIÓ D'EVOLUCIÓ HUMANA
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284116 Prehistòria (**) 6 Obligatòria
12284117 Etnoarqueologia (**) 6 Obligatòria
12284118 Paleocologia Humana (**) 6 Obligatòria
12284124 Patrimoni Arqueològic 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12284119 Epistemologia de l'Evolució (**) 6 Obligatòria
12284121 Genètica (**) 6 Obligatòria
12284120 Metodologia Arqueològica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12284301 Treball de Fi de Grau (*) (**) (només UOC) 12 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12284125 Seminaris de Disseny d'Investigació (**) 6 Obligatòria
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Totes les assignatures s'ofereixen en la modalitat virtual. Les assignatures marcades amb (**) s'ofereixen també en modalitat semipresencial.