saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Fisioteràpia (2010)

Branca: Ciències de la Salut

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 0 -- -- 60
2n 18 42 0 -- -- 60
3r -- 54 6 -- -- 60
4t -- 42 12

--

6 60
TOTALS 60 156 18 -- 6 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi

Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
14214112 Fonaments de Fisioteràpia 3 Obligatòria  
14214001 Fisiologia I 6 Bàsica Fisiologia
14214004 Anatomia I 12 Bàsica Anatomia Humana
14214002 Base de Comunicació i Ètica 6 Bàsica Ètica
Primer Quadrimestre
14214122 Procediments Generals en Fisioteràpia I 6 Obligatòria  
14214006 Bases de Documentació i Educació  6 Bàsica Documentació
Segon Quadrimestre
14214003 Física per Fisioteràpia i Biomecànica 6 Bàsica Física
14214132 Valoració en Fisioteràpia I 3 Obligatòria  
14214005 Anatomia II 6 Bàsica Anatomia Humana
14214123 Procediments Generals en Fisioteràpia II 6 Obligatòria  

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria
Anual
14214102 Patologia Quirúrgica 6 Obligatòria  
14214125 Pràctiques Clíniques I 6 Obligatòria  
14214119 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia I 5 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
14214008 Fisiología II 6 Bàsica Fisiologia
14214124 Procediments Generals en Fisioteràpia III 6 Obligatòria  
14214101 Cinesiteràpia 6 Obligatòria  
14214133 Valoració en Fisioteràpia II 4 Obligatòria  
 Segon Quadrimestre   
14214007 Bioestadística 6 Bàsica Estadística
14214009 Psicologia 6 Bàsica Psicologia
14214103 Biomecànica Clínica 3 Obligatòria  
14214115 Fisioteràpia Integrada I 3 Obligatòria  
14214108 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I 3 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14214109 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques II 6 Obligatòria
14214126 Pràctiques Clíniques II (*) 6 Obligatòria
14214104 Farmacologia 5 Obligatòria
14214107 Patologia Mèdica 7 Obligatòria
14214110 Rehabilitació i Terapèutiques Associades 4 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14214105 Patologia Ginecològica i Pediàtrica 3 Obligatòria
14214120 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia II 7 Obligatòria
14214111 Fisioteràpia Cardiorespiratòria 3 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
 14214106 Radiologia 3 Obligatòria
 14214121 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia III 6 Obligatòria
 14214113 Fisioteràpia Integrada II 4 Obligatòria

4t curs 

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14214127 Fisioteràpia Hospitalària (*) 6 Obligatòria
14214128 Fisioteràpia Geriàtrica (*) 6 Obligatòria
14214129 Fisioteràpia Domiciliària (*) 6 Obligatòria
14214130 Pràctiques Tutelades Opcional: Investigació, Esport, Hidroteràpia, Externes (*) 6 Obligatòria
14214131 Fisioteràpia en Atenció Primària (*) 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14214116 Legislació Sanitària 3 Obligatòria
14214117 Salut Pública 3 Obligatòria
14214118 Organització i Gestió Sanitària 3 Obligatòria
14214114 Fisioteràpia Integrada III 3 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre  
14214301 Treball de Fi de Grau (**) 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa

(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

(*) Consulteu els prerequisits de superació.