saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 --- --- --- --- 60
2n --- 60 --- --- --- 60
3r --- 30 30 --- --- 60
4t --- 30 --- 24 (Obligatòria) 6 60
TOTALS 60 120 30 24 6 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d’haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi una llengua extrangera, preferentment l’anglès (s’hi inclou també el francès, l’alemany, l’italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona i el segon al grup de Tortosa.

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre

16214001

16234001

Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa

16214004

16234004

Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia

16214007

16234007

Estadística I 6 Bàsica Estadística

16214008

16234008

Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques

16214010

16234010

Dret Mercantil 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre

16214002

16234002

Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa

16214003

16234003

Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa

16214005

16234005

Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia

16214006

16234006

Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia

16214009

16234009

Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre

16214103

16234103

Microeconomia 6 Obligatòria

16214107

16234107

Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria

16214108

16234108

Direcció d'Operacions 6 Obligatòria

16214113

16234113

Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria

16214114

16234114

Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre

16214101

16234101

Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria

16214104

16234104

Estadística II 6 Obligatòria

16214109

16234109

Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria

16214115

16234115

Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria

16214118

16234118

Macroeconomia 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre

16214102

16234102

Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria

16214105

16234105

Economia Mundial  6 Obligatòria 

16214110

16234110

Direcció Estratègica  6 Obligatòria

16214111

16234111

Gestió de la Qualitat  6 Obligatòria

16214116

16234116

Investigació de Mercats i Aplicacions  6 Obligatòria
Segon Quadrimestre   
  Optatives 30 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual

16214301

16234301

Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre

16214401

16234401

Pràctiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

Segon Quadrimestre

16214106

16234106

Ciutadania 6 Obligatòria

16214112

16234112

Tècniques de Decisió Empresarial 6 Obligatòria

16214117

16234117

Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria

16214119

16234119

Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria

16214120

16234120

Fiscalitat 6 Obligatòria