saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història de l'Art (2008)

Branca: Arts i Humanitats

Programa Formatiu de Grau: Història i Història de l'Art

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60  --  -- -- -- 60
2n -- 60  -- -- -- 60
3r -- 60  -- -- -- 60
4t -- -- 48 12 (Optativa) 12 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 120 48 12 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi

Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
12214001 Llenguatges Artístics 6 Bàsica Art
12214003 Tècniques Artístiques i de la Construcció 6 Bàsica Art
12214004 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6 Bàsica Història
12214005 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6 Bàsica Història
12214007 Geografia: Territori i Societat I 6 Bàsica Geografia
Segon Quadrimestre
12214002 Iconografia 6 Bàsica Art
12214006 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6 Bàsica Història
12214008 Geografia: Territori i Societat II 6 Bàsica Geografia
Cal triar 2 assignatures d'entre les 4 següents:
12214009 Problemes de la Societat Actual 6 Bàsica Sociologia
12214010 Antropologia Cultural 6 Bàsica Antropologia
12214011 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura
12214012 Filosofia Moderna i Contemporània 6 Bàsica Filosofia

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Primer Quadrimestre
12214101 Art del Pròxim Orient 6 Obligatòria
12214102 Art Clàssic 6 Obligatòria
12214103 Art Altmedieval i Romànic 6 Obligatòria
12214104 Art Gòtic 6 Obligatòria
12214105 Societat i Cultura a la Contemporaneïtat 6 Obligatòria
 Segon Quadrimestre   
12214106 Art del Reinaxement 6 Obligatòria
12214107 Art del Barroc 6 Obligatòria
12214108 Història del Cinema i Altres Arts Audiovisuals 6 Obligatòria
12214112 Teoria de l'Art 6 Obligatòria
12214114 Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12214109 Art del Segle XIX 6 Obligatòria
12214115 Art Català Medieval 6 Obligatòria
12214117 Història de les Idees Estètiques 6 Obligatòria
12214118 Història i Concepte de Patrimoni 6 Obligatòria
12214120 Història de la Música i de l'Espectacle 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12214110 Art i Multiculturalitat 6 Obligatòria
12214111 Art del Segle XX 6 Obligatòria
12214113 Literatura Artística 6 Obligatòria
12214116 Art Català Modern i Contemporani 6 Obligatòria
12214119 Museologia I 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12214301 Treball de fi de grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa