saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- -- 36 12 (Obligatòria) 12 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 120 36 12 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial hauràs d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera.

    ♦ Estudiants que vau iniciar estudis el curs 2013-14 o en cursos anteriors. Nivell B1 d'anglès, francès, alemany, italià o portuguès (+ informació)

    ♦ Estudiants que heu iniciat estudis el curs 2014-15 o en cursos posteriors. Nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià (+ informació i excepcions)

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12224006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 Bàsica Comunicació
A escollir entre les dues opcions:
12224007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 Bàsica Llengua
12224010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9 Bàsica Llengua
Primer Quadrimestre
12224001 Estructura i Canvi Social 6 Bàsica Sociologia
12224002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 Bàsica Dret
12224004 Teories de la Comunicació 6 Bàsica Comunicació
12224008 Història del Món Actual 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12224003 Introducció a la Psicologia 6 Bàsica Psicologia
12224005 Opinió Pública 6 Bàsica Comunicació
12224009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6 Bàsica Història

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 Obligatòria
12224103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria
12224104 Fonaments del Periodisme 9 Obligatòria
12224105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria
12224106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
12224107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12224102 Comunicació i Expressió Oral 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224111 Creativitat Publicitària 9 Obligatòria
12224112 Tècniques de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12224108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
12224113 Tècniques de Màrqueting i Comunicació 6 Obligatòria
12224115 Comunicació i Imatge corporativa 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12224109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12224114 Planificació de Mitjans 6 Obligatòria
12224116 Direcció de Comptes en Publicitat i en Relacions Públiques 6 Obligatòria
12224117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
12224401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa