saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Medicina (2009)

Branca: Ciències de la Salut

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 6 -- -- -- 60
2n 6 45 9 -- -- 60
3r -- 51 9 -- -- 60
4t -- 54 6

--

-- 60
-- 54 6 -- -- 60
-- 54 -- -- 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 264 30 -- 6 360
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi

Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
14204001 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 9 Bàsica Biologia
14204002 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica
14204003 Anatomia General i de l'Aparell Locomotor 12 Bàsica Anatomia Humana
14204005 Bases de la Recerca i Documentació 6 Bàsica Documentació
14204007 Bases de Comunicació i Ètica 6 Bàsica Ètica
Primer Quadrimestre
14204006 Bioestadística 6 Bàsica Estadística
14204137 Física Mèdica 3 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
14204004 Fisiologia Humana 6 Bàsica Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Nivells Òrgans, Aparells i Sistemes
14204102 Histologia i Diferenciació Cel·lular 3 Obligatòria  

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria
Anual
 
14204103 Histologia dels Òrgans, Aparells i Sistemes 6 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
14204008 Psicologia Mèdica 6 Bàsica Bioquímica
14204101 Genètica i Genòmica Humana 3 Obligatòria  
14204105 Anatomia del Tòrax i de l'Abdomen 6 Obligatòria  
14204107 Fisiologia del Transport, Defensa i Integració 6 Obligatòria  
  Optatives 9 Optativa  
 Segon Quadrimestre   
14204104 Histologia del Sistema Nerviós 3 Obligatòria  
14204106 Anatomia del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 4 Obligatòria  
14204108 Fisiologia del Control i Creixement 8 Obligatòria  
14204109 Habilitats Preclíniques 3 Obligatòria  
14204113 Introducció a la Clínica 3 Obligatòria  
14204134 Introducció a la Pediatria 3 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204114 Patologia General 6 Obligatòria
14204138 Diagnòstic per la Imatge 5 Obligatòria
14204140 Farmacologia General 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204141 Nutrició 3 Obligatòria
14204145 Anatomia Patològica General 4 Obligatòria
14204147 Microbiologia i Parasitologia Generals 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
14204110 Epidemiologia General 3 Obligatòria
14204115 Oftalmologia 4 Obligatòria
14204116 Otorinolaringologia 4 Obligatòria
14204117 Dermatologia 4 Obligatòria
14204118 Microbiologia Clínica 3 Obligatòria
14204143 Introducció a la Cirurgia 3 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204127 Clínica I 6 Obligatòria
14204133 Obstetrícia i Ginecologia 9 Obligatòria
14204125 Geriatria 3 Obligatòria
14204126 Oncologia 3 Obligatòria
14204144 Rehabilitació, Dolor i Anestèsia 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204120 Malalties de l'Aparell Circulatori 4 Obligatòria
14204121 Malalties de l'Aparell Respiratori 4 Obligatòria
14204124 Malalties de l'Aparell Locomotor 4 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14204119 Malalties Infeccioses 3 Obligatòria
14204122 Malalties de l'Aparell Digestiu 4 Obligatòria
14204123 Malalties del Sistema Nerviós 5 Obligatòria
14204139 Radiologia Clínica 3 Obligatòria
14204146 Anatomia Patològica Clínica 3 Obligatòria

5è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204132 Clínica II 6 Obligatòria
14204135 Pediatria 10 Obligatòria
14204136 Psiquiatria 5 Obligatòria
14204148 Habilitats Diagnòstiques 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204131 Malalties Renals i Urinàries 4 Obligatòria
14204142 Farmacologia Clínica 3 Obligatòria
14204111 Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14204112 Medicina Legal i Toxicologia 6 Obligatòria
14204129 Malalties Sanguínies i Hematopoiètiques 4 Obligatòria
14204130 Malalties del Sistema Immunològic 3 Obligatòria
14204128 Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques 4 Obligatòria

6è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204149 Clínica Mèdica 18 Obligatòria
14204150 Clínica Quirúrgica 12 Obligatòria
14204151 Clínica Obstètrica i Ginecològica 4 Obligatòria
14204152 Clínica Pediàtrica 6 Obligatòria
14204153 Clínica Psiquiàtrica 3 Obligatòria
14204154 Atenció Primària 5 Obligatòria
14204155 Àmbits d'Actuació: Atenció Sociosanitària, Urgències, Intensius, Investigació, Medicina Legal, Gestió i Altres 6 Obligatòria
14204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 288 crèdits del grau.