saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Medicina (2009)

Branca: Ciències de la Salut

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 6 -- -- -- 60
2n 6 45 9 -- -- 60
3r -- 51 9 -- -- 60
4t -- 57 3

--

-- 60
-- 54 6 -- -- 60
-- 54 -- -- 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 267 27 -- 6 360
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet 2018-19)

1r curs

Codi

Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
14204001 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 9 Bàsica Biologia
14204002 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica
14204003 Anatomia General i de l'Aparell Locomotor 12 Bàsica Anatomia Humana
14204005 Bases de la Recerca i Documentació 6 Bàsica Documentació
14204007 Bases de Comunicació i Ètica 6 Bàsica Ètica
Primer Quadrimestre
14204006 Bioestadística 6 Bàsica Estadística
14204137 Física Mèdica 3 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
14204004 Fisiologia Humana 6 Bàsica Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Nivells Òrgans, Aparells i Sistemes
14204102 Histologia i Diferenciació Cel·lular 3 Obligatòria  

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria
Anual
 
14204103 Histologia dels Òrgans, Aparells i Sistemes 6 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
14204008 Psicologia Mèdica 6 Bàsica Bioquímica
14204101 Genètica i Genòmica Humana 3 Obligatòria  
14204105 Anatomia del Tòrax i de l'Abdomen 6 Obligatòria  
14204107 Fisiologia del Transport, Defensa i Integració 6 Obligatòria  
  Optatives 9 Optativa  
 Segon Quadrimestre   
14204104 Histologia del Sistema Nerviós 3 Obligatòria  
14204106 Anatomia del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 4 Obligatòria  
14204108 Fisiologia del Control i Creixement 8 Obligatòria  
14204109 Habilitats Preclíniques 3 Obligatòria  
14204113 Introducció a la Clínica 3 Obligatòria  
14204134 Introducció a la Pediatria 3 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204114 Patologia General 6 Obligatòria
14204138 Diagnòstic per la Imatge 5 Obligatòria
14204140 Farmacologia General 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204141 Nutrició 3 Obligatòria
14204145 Anatomia Patològica General 4 Obligatòria
14204147 Microbiologia i Parasitologia Generals 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
14204110 Epidemiologia General 3 Obligatòria
14204115 Oftalmologia 4 Obligatòria
14204116 Otorinolaringologia 4 Obligatòria
14204118 Microbiologia Clínica 3 Obligatòria
14204143 Introducció a la Cirurgia 3 Obligatòria
14204156 Anatomia Patològica Clínica 4 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204127 Clínica I 6 Obligatòria
14204133 Obstetrícia i Ginecologia 9 Obligatòria
14204125 Geriatria 3 Obligatòria
14204126 Oncologia 3 Obligatòria
14204144 Rehabilitació, Dolor i Anestèsia 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204158 Malalties de l'Aparell Circulatori 5 Obligatòria
14204121 Malalties de l'Aparell Respiratori 4 Obligatòria
14204124 Malalties de l'Aparell Locomotor 4 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre
14204157 Malalties Infeccioses 4 Obligatòria
14204122 Malalties de l'Aparell Digestiu 4 Obligatòria
14204123 Malalties del Sistema Nerviós 5 Obligatòria
14204139 Radiologia Clínica 3 Obligatòria
14204117 Dermatologia 4 Obligatòria

5è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204132 Clínica II 6 Obligatòria
14204135 Pediatria 10 Obligatòria
14204136 Psiquiatria 5 Obligatòria
14204148 Habilitats Diagnòstiques 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204131 Malalties Renals i Urinàries 4 Obligatòria
14204142 Farmacologia Clínica 3 Obligatòria
14204111 Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14204112 Medicina Legal i Toxicologia 6 Obligatòria
14204129 Malalties Sanguínies i Hematopoiètiques 4 Obligatòria
14204130 Malalties del Sistema Immunològic 3 Obligatòria
14204128 Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques 4 Obligatòria

6è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204149 Clínica Mèdica 18 Obligatòria
14204150 Clínica Quirúrgica 12 Obligatòria
14204151 Clínica Obstètrica i Ginecològica 4 Obligatòria
14204152 Clínica Pediàtrica 6 Obligatòria
14204153 Clínica Psiquiàtrica 3 Obligatòria
14204154 Atenció Primària 5 Obligatòria
14204155 Àmbits d'Actuació: Atenció Sociosanitària, Urgències, Intensius, Investigació, Medicina Legal, Gestió i Altres 6 Obligatòria
14204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 288 crèdits del grau.

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 6 -- -- -- 60
2n 6 45 9 -- -- 60
3r -- 51 9 -- -- 60
4t -- 54 6

--

-- 60
-- 54 6 -- -- 60
-- 54 -- -- 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 264 30 -- 6 360
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet 2017-18)

1r curs

Codi

Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
14204001 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 9 Bàsica Biologia
14204002 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica
14204003 Anatomia General i de l'Aparell Locomotor 12 Bàsica Anatomia Humana
14204005 Bases de la Recerca i Documentació 6 Bàsica Documentació
14204007 Bases de Comunicació i Ètica 6 Bàsica Ètica
Primer Quadrimestre
14204006 Bioestadística 6 Bàsica Estadística
14204137 Física Mèdica 3 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
14204004 Fisiologia Humana 6 Bàsica Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Nivells Òrgans, Aparells i Sistemes
14204102 Histologia i Diferenciació Cel·lular 3 Obligatòria  

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria
Anual
 
14204103 Histologia dels Òrgans, Aparells i Sistemes 6 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
14204008 Psicologia Mèdica 6 Bàsica Bioquímica
14204101 Genètica i Genòmica Humana 3 Obligatòria  
14204105 Anatomia del Tòrax i de l'Abdomen 6 Obligatòria  
14204107 Fisiologia del Transport, Defensa i Integració 6 Obligatòria  
  Optatives 9 Optativa  
 Segon Quadrimestre   
14204104 Histologia del Sistema Nerviós 3 Obligatòria  
14204106 Anatomia del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 4 Obligatòria  
14204108 Fisiologia del Control i Creixement 8 Obligatòria  
14204109 Habilitats Preclíniques 3 Obligatòria  
14204113 Introducció a la Clínica 3 Obligatòria  
14204134 Introducció a la Pediatria 3 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204114 Patologia General 6 Obligatòria
14204138 Diagnòstic per la Imatge 5 Obligatòria
14204140 Farmacologia General 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204141 Nutrició 3 Obligatòria
14204145 Anatomia Patològica General 4 Obligatòria
14204147 Microbiologia i Parasitologia Generals 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
14204110 Epidemiologia General 3 Obligatòria
14204115 Oftalmologia 4 Obligatòria
14204116 Otorinolaringologia 4 Obligatòria
14204117 Dermatologia 4 Obligatòria
14204118 Microbiologia Clínica 3 Obligatòria
14204143 Introducció a la Cirurgia 3 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204127 Clínica I 6 Obligatòria
14204133 Obstetrícia i Ginecologia 9 Obligatòria
14204125 Geriatria 3 Obligatòria
14204126 Oncologia 3 Obligatòria
14204144 Rehabilitació, Dolor i Anestèsia 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204120 Malalties de l'Aparell Circulatori 4 Obligatòria
14204121 Malalties de l'Aparell Respiratori 4 Obligatòria
14204124 Malalties de l'Aparell Locomotor 4 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14204119 Malalties Infeccioses 3 Obligatòria
14204122 Malalties de l'Aparell Digestiu 4 Obligatòria
14204123 Malalties del Sistema Nerviós 5 Obligatòria
14204139 Radiologia Clínica 3 Obligatòria
14204146 Anatomia Patològica Clínica 3 Obligatòria

5è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204132 Clínica II 6 Obligatòria
14204135 Pediatria 10 Obligatòria
14204136 Psiquiatria 5 Obligatòria
14204148 Habilitats Diagnòstiques 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204131 Malalties Renals i Urinàries 4 Obligatòria
14204142 Farmacologia Clínica 3 Obligatòria
14204111 Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14204112 Medicina Legal i Toxicologia 6 Obligatòria
14204129 Malalties Sanguínies i Hematopoiètiques 4 Obligatòria
14204130 Malalties del Sistema Immunològic 3 Obligatòria
14204128 Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques 4 Obligatòria

6è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204149 Clínica Mèdica 18 Obligatòria
14204150 Clínica Quirúrgica 12 Obligatòria
14204151 Clínica Obstètrica i Ginecològica 4 Obligatòria
14204152 Clínica Pediàtrica 6 Obligatòria
14204153 Clínica Psiquiàtrica 3 Obligatòria
14204154 Atenció Primària 5 Obligatòria
14204155 Àmbits d'Actuació: Atenció Sociosanitària, Urgències, Intensius, Investigació, Medicina Legal, Gestió i Altres 6 Obligatòria
14204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 288 crèdits del grau.