saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació econòmica


Preus

Per calcular l'import de la matrícula del curs 2016-17 s'ha de tenir en compte:

  • El coeficient en el que està inclòs l'ensenyament que curses, que dóna com a resultat el preu del crèdit que correspon aplicar.
  • El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

COEFICIENT A (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit taxes assegurances

1ª vegada        25,27€

2ª vegada        31,21€

3ª vegada        67,63€

4ª vegada        93,64€

Gestió d'expedient                   69,80€

Suport a l'aprenentatge            70,00€

Escolar INSS                   1,12€

Obligatòria addicional       5,00€

COEFICIENT B (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit           taxes assegurances

1ª vegada        35,77€

2ª vegada        44,18€

3ª vegada        95,72€

4ª vegada      132,54€

Gestió d'expedient                 69,80€

Suport a l'aprenentatge          70,00€

Escolar INSS                     1,12€

Obligatòria addicional         5,00€

COEFICIENT C (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit            taxes assegurances

1ª vegada        39,53€

2ª vegada        48,82€

3ª vegada      105,78€

4ª vegada      146,46€

Gestió d'expedient                 69,80€

Suport a l'aprenentatge          70,00€

Escolar INSS                     1,12€

Obligatòria addicional         5,00€